7 doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

7 doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Trên địa bàn Quảng Nam hiện có hơn 8.500 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó chỉ có 7 doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 70 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài của UBND tỉnh cho biết, trên lĩnh vực đầu tư kinh doanh, số lượng doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài đang đầu tư vào Quảng Nam còn khá thấp và hầu như không tăng qua các năm.

Đóng góp của các doanh nghiệp này vào ngân sách nhà nước hằng năm khá thấp và chưa phát huy được vai trò là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh với các nước sở tại.

Năm 2022, Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Quảng Nam – Thái Lan với hơn 40 doanh nghiệp kiều bào Thái Lan tham gia; phối hợp với Bộ Ngoại giao mời hơn 20 chuyên gia, trí thức kiều bào các nước tham gia góp ý quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên lĩnh vực lao động, từ năm 2013 đến nay, Quảng Nam có gần 6.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường có điều kiện làm việc tốt, an toàn, việc làm ổn định, thu nhập cao, chi phí ăn ở, sinh hoạt có nhiều lựa chọn phù hợp với lao động Việt Nam, nên những năm qua phần lớn lao động tỉnh Quảng Nam lựa chọn hai thị trường này.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội