Anh Đặng Ngọc Châu được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Anh Đặng Ngọc Châu được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Chiều 13.4, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (khóa VII) để kiện toàn nhân sự.

Anh Đặng Ngọc Châu (giữa) được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: D.L
Anh Đặng Ngọc Châu (giữa) được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ảnh: D.L

Tại hội nghị, anh Đặng Ngọc Châu – Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội