Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang nhận nuôi 3 học sinh khó khăn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang nhận nuôi 3 học sinh khó khăn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang vừa triển khai dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” đợt 2 năm học 2023 – 2024.

Ban Chỉ huy Quân sự Tây Giang trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh. Ảnh: T.Q
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang khen thưởng học sinh thuộc dự án đợt 1 năm học 2022 – 2023. Ảnh: T.Q

Trong đợt 1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang nhận nuôi 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 16 em với tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ tiền lương của cán bộ, chiến sĩ và quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị. Đợt 2 đơn vị tiếp tục nhận nuôi 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang hy vọng thông qua dự án sẽ tạo động lực để học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập. Đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội