Bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp


(QNO) – Sở NN&PTNT vừa tổ chức hội thảo “Giải pháp thực hiện chuyển đổi số (CĐS) ngành nông nghiệp Quảng Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: V.A
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: V.A

Các tham luận tại hội thảo đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện CĐS ngành nông nghiệp Quảng Nam như: vấn đề nâng cao nhận thức CĐS; lựa chọn ứng dụng công nghệ số phù hợp với điều kiện, tập quán sản xuất, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng trên địa bàn Quảng Nam; thể chế, nguồn lực tài chính để thực hiện CĐS; phát triển hạ tầng, nền tảng, dữ liệu và nhân lực CĐS…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, ngành nông nghiệp của tỉnh đang đi đúng hướng khi xác định đầy đủ, rõ ràng vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể đối với các chủ thể tham gia lộ trình CĐS, bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp và người nông dân.

 
 Ngành nông nghiệp cần CĐS mạnh mẽ nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Ảnh: V.A

Để thực hiện CĐS ngành nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý ngành nông nghiệp tích cực xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” và kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu của bộ, ngành trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, tự động hóa quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến; xây dựng nhật ký điện tử, số hóa dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc… các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh…

Theo ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, theo Quyết định số 749 ngày 3.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành nông nghiệp được xác định là một trong 8 ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện CĐS.

 
Thúc đẩy thương mại điện tử là yếu tố quan trọng trong CĐS nông nghiệp. Ảnh: V.A

CĐS ngành nông nghiệp được triển khai dựa trên các quan điểm: chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, đa dạng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh nông sản và phù hợp với yêu cầu của thị trường. 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; hướng dẫn, khuyến khích thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp; tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thổ nhưỡng, khí hậu, thị trường… phục vụ cho quá trình CĐS của ngành nông nghiệp.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội