Bàn giao nguyên trạng 3 dự án khu tái định cư cho huyện Duy Xuyên quản lý, tiếp tục đầu tư | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Bàn giao nguyên trạng 3 dự án khu tái định cư cho huyện Duy Xuyên quản lý, tiếp tục đầu tư | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Ngày 17/8, UBND tỉnh có quyết định về việc dừng thực hiện và bàn giao nguyên trạng các dự án khu tái định cư Sơn Viên, khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2, khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3 để UBND huyện Duy Xuyên tiếp nhận quản lý và tiếp tục đầu tư.

Một phần khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3. Ảnh: H.S
Một phần hiện trạng khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 3. Ảnh: H.S 

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên lập hồ sơ, thủ tục tổ chức triển khai thực hiện phần còn lại của 3 dự án nêu trên theo quy định pháp luật về đầu tư công trên cơ sở kế thừa hồ sơ dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách huyện và sử dụng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu tại Quyết định 3388 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện. 

Các dự án trên trước đó do Công ty CP Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam thực hiện. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị này phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao nguyên trạng hiện trường các dự án nêu trên cho UBND huyện Duy Xuyên để tiếp nhận quản lý và tiếp tục đầu tư.

Đồng thời xác lập hồ sơ khối lượng đã thực hiện tại điểm dừng kỹ thuật, lập hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan chức năng để kiểm tra công tác nghiệm thu, lập thủ tục quyết toán để bàn giao giá trị đã đầu tư cho UBND huyện Duy Xuyên và xử lý các vấn đề liên quan đến các dự án.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến 3 dự án này và kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung, nhiệm vụ theo thẩm quyền, đúng quy định.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội