Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ có phải là “con ngáo ộp” với Việt Nam hay không