Bảo đảm tốt hơn quyền phụ nữ là mục tiêu mà Việt Nam luôn hướng tới

Bảo đảm tốt hơn quyền phụ nữ là mục tiêu mà Việt Nam luôn hướng tới

Bảo đảm tốt hơn quyền phụ nữ là mục tiêu mà Việt Nam luôn hướng tới

Quốc An

Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ luôn là nội dung quan trọng được Nhà nước Việt Nam thường xuyên quan tâm và luôn hướng tới. Thế nhưng cũng như vấn đề bảo đảm quyền con người, bảo đảm quyền phụ nữ luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá Việt Nam. Đặc biệt, năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đại hội toàn quốc nên vào dịp trước, trong và sau đại hội, họ càng gia tăng bóp méo, xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với bảo đảm quyền phụ nữ.

Những luận điệu sai trái

Thông qua vài trang báo mạng ở hải ngoại và mạng xã hội, họ phủ nhận những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong bảo đảm quyền phụ nữ. Từ một số vụ việc bạo lực gia đình có tính đơn lẻ họ quy chụp cho rằng phụ nữ Việt Nam ngày càng bị phân biệt đối xử, không có tiếng nói, không có địa vị trong gia đình và ngoài xã hội. Họ tỏ ra hoài nghi và nói rằng phụ nữ Việt Nam vẫn còn “thiếu đại diện và tách biệt khỏi các cấp cao nhất của văn hóa chính trị và xã hội”. Họ suy diễn rằng, do không được đối xử bình đẳng nên Hội LHPN Việt Nam phải không ngừng đấu tranh đòi “bình đẳng giới”(BĐG). Từ một số trường hợp phụ nữ vi phạm pháp luật bị khởi tố và đưa ra xét xử về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”… họ vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, “đàn áp” các “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động nhân quyền” là phụ nữ.v.v…

Những luận điệu ấy không nhằm mục đích gì khác là bóp méo, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; phủ nhận những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người nói chung và quyền phụ nữ nói riêng; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân cũng như phụ nữ Việt Nam vào Đảng, Nhà nước và chế độ… Nhưng họ đã nhầm, dù bằng bất cứ âm mưu, thủ đoạn gì, tinh vi, xảo quyệt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đánh lừa được dư luận tiến bộ và nhân dân Việt Nam.

Bức tranh sinh động bảo đảm quyền phụ nữ ở Việt Nam

Thực tiễn đã chứng minh bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền phụ nữ, xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ luôn là mục tiêu mà Việt Nam hướng tới. Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và BĐG thường xuyên được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ ngày càng phát triển.

Quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam luôn được bảo đảm thông qua các quy định cụ thể trong Hiến pháp và pháp luật, nhất là Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cùng nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, như: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóaX) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Đặc biệt, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm từ Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu BĐG, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030. Các văn bản pháp lý đã cụ thể hoá quyền BĐG của phụ nữ ở Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực.

Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã được thành lập, do một Phó Thủ tướng phụ trách. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội. Hệ thống tổ chức của Hội LHPN Việt Nam được tổ chức chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở và hoạt động rất thiết thực, hiệu quả. Tại Việt Nam, phụ nữ chiếm 50,2% tổng dân số của cả nước. Ngoài việc có đầy đủ các quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền lao động và quyền được bảo vệ, bảo đảm cuộc sống; khi tham gia quan hệ lao động thì lao động nữ còn được bảo đảm những quyền đặc thù riêng. Điều đó được bảo đảm cả trên phương diện luật pháp và trong thực tế. Phụ nữ được bảo đảm quyền làm việc và bình đẳng về cơ hội việc làm với nam giới. Chính sách đổi mới của Việt Nam đã tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động kinh tế – văn hóa – xã hội của đất nước. Nữ giới chiếm hơn 50% tổng số lao động của cả nước, trong một số ngành còn chiếm tỷ lệ cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ trước đại dịch Covid-19 thấp hơn so với nam giới. Trong đại dịch, Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ.

Lao động nữ được quan tâm nhiều hơn trong thời kỳ thai sản và tuổi nghỉ hưu. Việt Nam là một trong những nước dành nhiều ưu tiên cho phụ nữ trong lĩnh vực nghỉ thai sản với thời gian nghỉ sinh con tương đối cao (6 tháng), vượt mức thời gian quy định tối thiểu 12 tuần trong Công ước bảo vệ thai sản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Điều này thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với sức khỏe của phụ nữ.

Vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống chính trị ngày càng tăng và đã có mặt ở tất cả các vị trí lãnh đạo. Ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp. Trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư hiện nay có 2 thành viên là nữ. Trong Ban Chấp hành Trung ương hiện có 18 Ủy viên chính thức và 01 Ủy viên dự khuyết là nữ. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV chiếm 30,26%, tăng đáng kể so với các nhiệm kỳ trước. Nhiều nhiệm kỳ, Việt Nam có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước là nữ. Trong Chính phủ hiện nay có 2 nữ Bộ trưởng…

Bình đẳng về giáo dục giữa nam giới và nữ giới ngày càng được bảo đảm. Tỷ lệ nữ giới được giáo dục ở mọi cấp tăng cao. Đến năm 2021, tỷ lệ biết chữ của phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 60 đạt hơn 97%; tỷ lệ nữ là người dân tộc thiểu số biết chữ trong độ tuổi 15 đến 60 đạt 92,6%. Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 17,5%. Đội ngũ nữ trí thức ngày càng đông đảo, tỷ lệ nữ có học vị thạc sĩ đạt 44,2%, có học vị tiến sĩ đạt gần 30%; có 753 người được phong chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đội ngũ cán bộ nữ có trình độ học vấn cao ngày càng phát triển mạnh ở Việt Nam.

Công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ ngày càng được quan tâm. Tỷ lệ xã, phường có y sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh đạt trên 95%. Tương ứng số lần khám thai trung bình của 1 phụ nữ có thai tăng cao. Hầu hết phụ nữ có thai được tiêm phòng theo quy định. Tỷ lệ sản phụ được cán bộ y tế chăm sóc hiện đạt hơn 98%. Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam là 76,3 tuổi, cao hơn 5,3 tuổi so với nam giới…

Bảo đảm quyền phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Những kết quả cơ bản nêu trên đã khẳng định, Việt Nam luôn bảo đảm tốt quyền con người nói chung và quyền phụ nữ nói riêng. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thường xuyên quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền phụ nữ. Những thành quả ấy đã chứng minh phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tất cả những gì diễn ra càng chứng tỏ những luận điệu mà các thế lực thù địch rêu rao về bảo đảm quyền phụ nữ ở Việt Nam là hoàn toàn sai trái, bịa đặt.

Để bảo đảm tốt hơn quyền phụ nữ, xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế…”.

Nhằm quán triệt, thực hiện tốt nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác phụ nữ, cùng với nỗ lực vươn lên của các cấp Hội LHPN Việt Nam, đòi hỏi cần có sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị tập trung tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt các giải pháp. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là phụ nữ cần được đẩy mạnh. Qua tuyên truyền làm cho nhân dân, nhất là phụ nữ nắm chắc và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò, vị thế, năng lực, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Đi cùng với đó cần quan tâm chăm lo bảo vệ phẩm giá, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Sự nghiệp đổi mới đang đặt ra những yêu cầu mới. Để đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, các cấp, các ngành cần phải tập trung hướng mạnh các chủ trương, giải pháp vào xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới với các tiêu chí cơ bản phát triển toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực, sức sáng tạo, ý thức và trách nhiệm công dân.

Quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cần phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông nhằm cổ vũ, động viên, tạo sức lan tỏa cho các phong trào của phụ nữ, khẳng định những thành quả đạt được. Cùng với đó, chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện đúng những âm mưu, thủ đoạn núp bóng bảo vệ quyền phụ nữ để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, thù địch. Đây là yếu tố rất quan trọng để chúng ta tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình Mạng xã hội Tin nóng