Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai có hiệu quả chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong công văn vừa ban hành, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT chỉ đạo, giám sát các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ trên internet trên địa bàn tỉnh thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ nhanh chóng, kịp thời các nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Sở GD-ĐT tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn cho nhà trường, giáo viên về kiến thức, kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn khi tham gia dạy học trực tuyến; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, truyền thông để trang bị kiến thức, kỹ năng số cho học sinh, cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng để tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng…

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và lực lượng nghiệp vụ áp dụng các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em.

UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện quy trình xét xử trẻ em bị xâm hại theo hướng thuận tiện, giảm tối đa ảnh hưởng về tâm lý, tinh thần đối với trẻ

Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên, các hội viên, đoàn viên trong hệ thống tổ chức mình tham gia vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng.

UBND cấp huyện tăng cường tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc nhằm nâng cao nhận thức và từng bước trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn, tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ và trẻ em ngoài trường học trên địa bàn có nhận thức và kỹ năng cơ bản tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Tất cả trường tiểu học, THCS, THPT và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

Tất cả trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. Tất cả tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trang web tên miền quốc gia “.vn”, các trang web có địa chỉ IP tại Việt Nam tự thực hiện phân loại nội dung phù hợp với các độ tuổi của trẻ em. Nếu có cung cấp dịch vụ, ứng dụng cho trẻ em, tự triển khai các giải pháp để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em quản lý việc sử dụng ứng dụng, dịch vụ của trẻ em. 

(Trích mục tiêu chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ). Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội