BHXH Quảng Nam hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

BHXH Quảng Nam hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, BHXH Quảng Nam vừa tổ chức gian hàng “Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam – Vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: D.L
Bảo hiểm xã hội tỉnh hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: D.L

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã có những bước chuyển đáng kể trong ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. BHXH tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả quy trình, nghiệp vụ, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, tăng mức độ chính xác, giảm tối đa làm việc trực tiếp; kết nối và liên thông với các cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công; tất cả thủ tục hành chính của ngành được cung cấp dịch vụ ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công ngành BHXH và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tính đến nay, hơn 90% số đơn vị, doanh nghiệp ở tỉnh đã đăng ký phương thức giao dịch điện tử. BHXH tỉnh cũng tiếp nhận hơn 50.000 hồ sơ, trong đó phần lớn hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua giao dịch điện tử. BHXH tỉnh còn áp dụng bộ thủ tục theo đúng danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục về BHXH thông qua phương thức giao dịch điện tử. BHXH tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID và thực hiện các thủ tục hành chính.

Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho thấy rõ hiệu quả và tính thiết thực, giúp người tham gia BHXH, BHYT có thể theo dõi quá trình đóng – hưởng của mình; làm thủ tục cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do hỏng, mất được dễ dàng…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội