BHXH tỉnh phát động thi đua chuyên đề chi trả không dùng tiền mặt | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

BHXH tỉnh phát động thi đua chuyên đề chi trả không dùng tiền mặt | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã phát động đợt thi đua chuyên đề “BHXH tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt”. 

Đợt thi đua này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để đạt được chỉ tiêu năm 2022 có tối thiểu 50% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, 80% người nhận các chế độ BHXH một lần, 80% người nhận trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Những công việc được tập trung gồm tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phương pháp phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người hưởng, nội dung tuyên truyền thiết thực đến các vấn đề người hưởng quan tâm như hiệu quả, lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội. Xác định nhóm người hưởng tiềm năng để tập trung vận động, phát triển tối đa người nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân đối với nhóm người hưởng tiềm năng này.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội