Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2024 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2024 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

* Quảng Nam có 1.680 động đi làm việc ở nước ngoài

(QNO) – Sáng nay 26/12, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Điểm cầu Quảng Nam tại hội nghị trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH.
Điểm cầu Quảng Nam tại hội nghị trực tuyến của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, trong năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,76%.

Tuyển sinh học nghề năm 2023 ước đạt hơn 2,2 triệu người. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155 nghìn người. Tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khoảng 136.798 người.

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH khoảng 39,25%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHTN khoảng trên 31,58%. Tính đến đến ngày 30/11/2023, tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.034.889 người (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022), số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 955.058 người (tăng 9,5%).

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho 1.138.816 đối tượng với kinh phí thực hiện cả năm khoảng 29 nghìn tỷ đồng; trợ cấp một lần cho 2.332 người với tổng kinh phí 100 tỷ đồng. 

Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều cả nước năm 2023 còn 2,93%, (giảm 1,1% so với cuối năm 2022), tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33% (giảm 5,62%), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%).

Ước thực hiện năm 2023, cả nước duy trì tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt 57%, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng dân số trẻ em giảm xuống còn 6,7%.

Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả ở Quảng Nam.
Nhiều chính sách giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả ở Quảng Nam.

Tại Quảng Nam, toàn tỉnh có 1.680/1.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt và vượt 140% kế hoạch năm). Tổ chức 41 phiên giao dịch việc làm. Tiếp nhận thẩm định hồ sơ, ban hành quyết quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng đối với 15.636 người, với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị 4%. Tần suất tai nạn lao động chết người giảm 4%.

Tổng chỉ tiêu tuyển mới các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2023 của Quảng Nam là 24.045 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2023 đạt 72,2%, trong đó có bằng chứng chỉ là 34,67%.

Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 15.339 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện còn sống 345 mẹ, đều được các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng 99.291 người và 15.443 cá nhân, hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí khoảng 820 tỷ đồng. 

Trên địa bàn tỉnh hiện còn 24.669 hộ nghèo, tỷ lệ 5,57%.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội