Bổ sung hơn 1,4ha đất trống tại Đông Giang vào quy hoạch 3 loại rừng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Bổ sung hơn 1,4ha đất trống tại Đông Giang vào quy hoạch 3 loại rừng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Tại Kỳ họp thứ 17 diễn ra ngày 28/11, HĐND tỉnh xem xét, thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn huyện Đông Giang.

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 7 nghị quyết trên các lĩnh vực. Ảnh: N.Đ
Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua 7 nghị quyết trên các lĩnh vực. Ảnh: N.Đ

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh hơn 1,4ha thuộc đất quy hoạch 3 loại rừng tại huyện Đông Giang; trong đó quy hoạch rừng phòng hộ hơn 0,3ha và quy hoạch rừng sản xuất hơn 1,1ha tại Nghị quyết số 87 ngày 4/7/2013 của HĐND tỉnh về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết số 44 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 sang đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Với nghị quyết vừa được thông qua, diện tích rừng phải điều chỉnh tại xã Mà Cooih là hơn 0,2ha rừng phòng hộ; xã Za Hung hơn 0,04ha rừng phòng hộ và hơn 0,27ha rừng sản xuất và thị trấn Prao hơn 0,8ha rừng sản xuất.

Đồng thời, bổ sung hơn 1,4ha nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng (có hiện trạng là đất trống) tại khoảnh 3, Tiểu khu 153 xã Mà Cooih vào quy hoạch 3 loại rừng (trong đó, quy hoạch rừng phòng hộ hơn 0,33ha và quy hoạch rừng sản xuất hơn 1,1ha) thay thế cho diện tích rừng đã đưa ra khỏi quy hoạch để không làm thay đổi quy hoạch đất lâm nghiệp hiện có trên địa bàn huyện Đông Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giải trình các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận tại Kỳ họp thứ 17. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giải trình các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận tại Kỳ họp thứ 17. Ảnh: N.Đ

Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh cục bộ hơn 1,4ha quy hoạch 3 loại rừng tại huyện Đông Giang sang đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng để triển khai dự án Trạm biến áp 110KV Đông Giang và đấu nối nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện cho nhu cầu phát triển phụ tải mới tại khu vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các dự án có nhu cầu sử dụng điện rất lớn trên địa bàn huyện…

Báo cáo thẩm tra về nội dung UBND tỉnh trình, ông Đinh Văn Hươm – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, đề xuất bổ sung hơn 1,4ha tại xã Mà Cooih vào quy hoạch 3 loại rừng để thay thế cho diện tích rừng bị chuyển đổi nhằm không làm thay đổi quy hoạch đất lâm nghiệp hiện có trên địa bàn huyện Đông Giang là cần thiết và đúng thẩm quyền.

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, ông Hươm kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát phần diện tích rừng đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn huyện Đông Giang đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 326 ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan; chịu trách nhiệm tính chính xác về số liệu, diện tích rừng trước khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội