Bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Một mưu đồ “hạ bệ “thần tượng Hồ Chí Minh”

Bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Một mưu đồ “hạ bệ “thần tượng Hồ Chí Minh”

Bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Một mưu đồ “hạ bệ “thần tượng Hồ Chí Minh”

Nhân Văn

“Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi, danh hiệu bình dị, gần gũi nhưng vô cùng cao quý, được nhân dân khen tặng cán bộ, chiến sĩ, phản ánh đầy đủ, sâu sắc và tập trung nhất những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội ta; đã trở thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; được hình thành, phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Nhân dân luôn trân trọng, giữ gìn danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” như giữ gìn điều thiêng liêng nhất với trách nhiệm, tình yêu và lương tâm của mình – đó là sự tôn kính vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.

Xuyên tạc phẩm chất, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Âm mưu, thủ đoạn này dù không mới nhưng tính chất nguy hiểm và tác hại rất lớn; là một chiêu thức “biến dạng” của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, một chiêu trò thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội được che đậy kín đáo. Vì vậy, nâng cao cảnh giác cách mạng, không bị mắc mưu kẻ địch; kiên quyết đấu tranh làm thất bại sự chống phá, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phẩm chất, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiện nay, là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống.

Vì sao các thế lực thù địch lại chĩa mũi nhọn vào việc xuyên tạc phẩm chất, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”? Có thể giải thích vấn đề này qua các điểm sau đây:

Cố tình xuyên tạc, phủ nhận, hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh

Phẩm chất, hình ảnh Lãnh tụ Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Nhân dân Việt Nam, cũng như trong đời sống tinh thần xã hội ta. Bác Hồ là niềm tin, biểu tượng của lẽ phải, của chân lý, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Bác Hồ là người sáng lập Đảng ta và Quân đội ta, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Tư tưởng của Người là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Trong tâm thức và trái tim của mỗi người Việt Nam yêu nước và bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình, Bác Hồ mãi mãi là người Việt Nam đẹp nhất, là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản.

Với âm mưu, thủ đoạn xóa bỏ hình ảnh mang tính biểu tượng, ý thức hệ về Lãnh tụ Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho hình tượng về Người mất đi tính chất thiêng liêng, không còn sự trân trọng, “hư nát giá trị kiểu mẫu” thì tình cảm, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cũng không còn, biểu tượng cao quý sẽ sụp đổ, nền tảng tư tưởng “biến mất”. Cùng với đó, chúng thực hiện “mục tiêu kép”: hạ bệ “thần tượng Hồ Chí Minh”, làm mất vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng, “phân rã sự trung thành của Quân đội” đối với Đảng. Vì lẽ đó, chúng đã “lựa chọn” và triệt để sử dụng “trăm mưu, ngàn kế” kể cả mưu hèn, “phi nhân tính” để hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh, bôi đen hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là chiêu trò nhỏ mọn, dọn đường cho âm mưu bạo loạn lật đổ, “cách mạng màu”, thực hiện “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Cố tình xuyên tạc, phủ nhận phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta

Thực hiện âm mưu, thủ đoạn bôi đen hình ảnh, phủ nhận phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế lực thù địch hướng đến việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội và Quân đội; xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta bằng việc chà đạp lên công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và phủ nhận xương máu của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào xây đắp nên thành quả cách mạng hôm nay. Đích đến của chúng là đánh sập Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện.

Qua đó, hạ thấp uy tín, vị thế, cống hiến, cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ kính yêu đối với dân tộc, xóa bỏ sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với Bác Hồ và Đảng ta. Đồng thời, hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế. Qua đó, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân, tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước ra khỏi Quân đội. Thực hiện mưu đồ đen tối ấy, các thế lực thù địch sẽ dễ dàng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, có lợi cho chúng.

Cố tình xuyên tạc, phủ nhận phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện, là quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Vì lẽ dó, Quân đội ta trở thành lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn xứng đáng với lời khen của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch xác định: phải xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng; phá hủy sức mạnh của Quân đội ta; hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, làm mất chỗ dựa vững chắc của Đảng là Quân đội; làm mất chỗ dựa không thể thay thế của Quân đội là Nhân dân.

Thực hiện chiêu trò này, chúng ra sức đòi “phi chính trị hóa” quân đội: Ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nói xấu, bôi đen những cống hiến và đời tư của các vị tướng lĩnh, lãnh đạo quân đội. Đồng thời, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương – Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, đối lập, chia rẽ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với Tổng cục Chính trị, với các ban, bộ, ngành Trung ương. Cùng với đó, chúng xuyên tạc, hạ thấp vai trò của Quân đội trong chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, bảo vệ biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; bôi nhọ, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội và Nhân dân.

Chúng lợi dụng những vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia…, để kích động Nhân dân, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ súy tư tưởng cực đoan, dân tộc hẹp hòi; đòi Đảng, Nhà nước ta hủy bỏ chính sách “bốn không”, đòi liên minh quân sự, đòi dựa vào nước này để chống nước kia, kích động biểu tình, gây rối; xuyên tạc, hạ thấp vai trò của Quân đội trong xây dựng “thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân.

Khi quân đội xả thân hy sinh cứu dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn, dịch bệnh, chúng lại “đổ dầu vào lửa”, cho rằng Quân đội “mỵ dân’, “lấy lòng Đảng”;  trắng trợn xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ. Khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ của Quân đội xông pha trên tuyến đầu, vào nơi tâm dịch, không quản ngại khó khăn, gian khổ, “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”; không ít người đã phơi nhiễm hoặc hy sinh vì nhiệm vụ. Thế nhưng, chúng lại cố tình bóp méo sự thật, trắng trợn xuyên tạc, bôi nhọ, làm giảm uy tín, vai trò của Quân đội, cho rằng quân đội tăng cường “để chống biểu tình, khủng bố dân”, “quân đội giúp dân không hiệu quả”, “chống dịch không phải là chức năng của quân đội”, v.v.. Chúng còn lợi dụng một số vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật trong quân đội để thổi phồng khuyết điểm, làm suy giảm niềm tin, tình cảm của Nhân dân đối với Quân đội, “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thực chất các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch khi xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” là nhằm mục đích duy nhất: thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, bị tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trở nên vô dụng; không còn là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không còn là quân đội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi đen phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, chúng ta cần:

(1) Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Tiếp tục giữ gìn, vun đắp, xây dựng hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; (3) Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; (4). Tuyệt đối không cho phép, không chấp nhận bất kỳ một cá nhân, tổ chức và thế lực nào cố tình vu khống, bôi nhọ hình ảnh, giá trị phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”; (5). Thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân trong đấu tranh, ngăn chặn những hành vi bôi nhọ, vu khống làm tổn hại đến giá trị thiêng liêng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình