“Cán bộ không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền thì không xứng đáng là lãnh đạo”

“Cán bộ không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền thì không xứng đáng là lãnh đạo”

Ông Vũ Văn Phúc cho rằng: Người cán bộ không vượt lên chính mình, không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền, của địa vị, những lợi ích chi phối thì không xứng đáng là người lãnh đạo.

Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thực tế là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu; chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở.

Là đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, Đảng bộ huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh luôn đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Năm 2021, huyện Thạch Hà đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng thành lập các trang Facebook, Zalo để cung cấp thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và chủ trương, chính sách quan trọng; thực hiện tốt Chỉ thị 05 và vinh danh 55 gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác.

Bên cạnh đó, kết nạp mới 150 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức 132 người. Quán triệt tinh thần “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đảng bộ huyện luôn coi trọng đánh giá chất lượng đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư huyện uỷ Thạch Hà cho biết: “Chúng tôi đã siết chặt, đánh giá phải đa chiều. Đánh giá cán bộ công chức phía dưới là huyện đánh giá xuống, các ngành đánh giá lên để có đánh giá đã chiều, khách quan. Nếu như trước đây đánh giá công chức chỉ có đồng chí chủ tịch nhận xét nhưng bây giờ phải có tập thể, tập thể ủy ban phải nhận xét, đánh giá. Thông qua đánh giá sẽ phân loại đảng viên. Chủ yếu thông qua sàng lọc tiếp tục giáo dục, rèn luyện để trong tổ chức đảng luôn có đội ngũ đảng viên gương mẫu”.

Đảng bộ huyện Thạch Hà chỉ là một trong số 51.900 tổ chức cơ sở đảng cả nước, là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Tuy nhiên, trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12 đã chỉ rõ: năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, thậm chí mất sức chiến đấu dẫn đến cấp ủy các cấp phải thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.000 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17.000 đảng viên.

Đảng bộ Huyện ủy Thạch Hà. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)
Đảng bộ Huyện ủy Thạch Hà. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)

Riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 169 đảng viên. Để xảy ra những vi phạm trên có trách nhiệm từ các tổ chức Đảng. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng nhấn mạnh phải nâng cao sức chiến đấu ngay tại các tổ chức cơ sở Đảng, không để những sai phạm nhỏ tích tụ thành những sai phạm lớn.

“Trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chúng ta có đủ điều kiện đưa đảng viên bất mãn với Đảng, thậm chí không có tinh thần xây dựng, thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… Chỉ có điều tổ chức cơ sở Đảng tinh thần kiên quyết không? Tất nhiên giáo dục vẫn quan trọng, văn hóa Đảng. Khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng, có mục tiêu, lý tưởng thì luôn xác định mình là đảng viên, giữ mình, rèn luyện không chỉ cho bản thân mà con cháu noi theo” – nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng nói.

Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được biểu hiện trước hết ở trình độ giác ngộ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi biến động của tình hình chính trị – xã hội. Đó là khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, những hạn chế, khuyết điểm của chính tổ chức cơ sở đảng và của cơ quan, đơn vị; đó là sự nhạy bén về chính trị và kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch, ngăn chặn tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với cấp ủy, đảng viên.

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn – Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sức chiến đấu còn thể hiện ở sự đoàn kết, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thể hiện ở tính tiên phong gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương khẳng định: “Giải pháp quan trọng, gốc rễ nhất là từng cán bộ đảng viên, từng người lãnh đạo phải tự rèn luyện, phấn đấu, có sức đề kháng, vượt lên chính mình khỏi cám dỗ của đồng tiền, mặt trái của xã hội. Người cán bộ không vượt lên chính mình, không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền, của địa vị, những lợi ích chi phối thì không xứng đáng là người lãnh đạo”.

PGS.TS Vũ Văn Phúc (Ảnh: Vietnamnet)
PGS.TS Vũ Văn Phúc (Ảnh: Vietnamnet)

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan trong xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Ở đây đòi hỏi đội ngũ đảng viên phải nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết trong toàn cơ quan, đơn vị, sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là điều kiện để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Đặc biệt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung từng buổi sinh hoạt gắn với đặc điểm lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở đảng.

PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Trước nhất vẫn phải củng cố sức chiến đấu, tính đảng trong từng tổ chức Đảng, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu thì hệ thống tổ chức đảng mới thực sự mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Chúng ta hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong đó chọn trong đảng người thực sự xứng đáng là đảng viên. Những người không đủ tư cách người cộng sản, nhắc đến quần chúng đã ngán ngẩm thì ở trong Đảng cũng chỉ làm cho Đảng yếu đi”.

Mỗi đảng viên tốt, tổ chức cơ sở đảng tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; đảng viên kém, tổ chức cơ sở đảng kém là Đảng yếu đi một phần. Sức mạnh to lớn của Đảng ta là ở chỗ khéo kết hợp sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng với sức mạnh của từng đảng viên.

Vì vậy, mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ tích cực, gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân. Mỗi tổ chức cơ sở đảng phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo nhân dân. Xây dựng tổ chức cơ sở vững chắc là điều tiên quyết đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Lại Hoa/VOV1

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình