Cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Sáng 30.6, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở LĐ-TB&XH về thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội của ngành. Ảnh: D.L
Ông Nguyễn Công Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội của ngành. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, trong 5 năm (2017 – 2021), toàn tỉnh có 15.628 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13, được công nhận thoát nghèo bền vững là 13.085 hộ; hộ cận nghèo thoát cận nghèo bền vững là 13.925 hộ/15.066 hộ cận nghèo đăng ký.

Cả chỉ tiêu đăng ký và chỉ tiêu thoát nghèo đều không đạt theo mục tiêu của Nghị quyết 13 đề ra. Tổng kinh phí ngân sách địa phương cấp cho các địa phương thực hiện Nghị quyết 13 hơn 463 tỷ đồng.

Các ý kiến tại buổi làm việc đều cho rằng Sở LĐ-TB&XH cần phối hợp với các địa phương đánh giá lại việc thực hiện chính sách tại Nghị quyết 13 một cách toàn diện, thực chất, xem xét có nên tiếp tục tham mưu thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo hay không, nếu thực hiện thì sẽ có cách tiếp cận như thế nào nhằm đảm bảo được tính bền vững dù có sự biến động thay đổi chuẩn nghèo.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Ông Thanh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tiếp thu các ý kiến góp ý của các ban thuộc HĐND tỉnh, các sở ngành để hoàn thiện các đề án, chính sách dự kiến sẽ tham mưu UBND tỉnh trình xin ý kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội