Cần tiếp tục một chính sách nhân văn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Cần tiếp tục một chính sách nhân văn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Hỗ trợ cải thiện mức sống cho trường hợp thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021 là chính sách nhân văn của tỉnh, được nhân dân hết sức ủng hộ và mong muốn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Nhận thêm khoản hỗ trợ là thêm điều kiện để những người yếu thế cải thiện cuộc sống. Ảnh: D.L
Nhận thêm khoản hỗ trợ là thêm điều kiện để những người yếu thế cải thiện cuộc sống. Ảnh: D.L

Hơn 22 nghìn người được hỗ trợ

Ngày 6.12.2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 49 về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (NQ49).

Sau đó, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 02 (NQ02), ngày 13.1.2021, các địa phương trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung người thuộc diện bảo trợ xã hội và người có công đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Những nhóm người thụ hưởng gồm: người có công cách mạng sống trong hộ nghèo thuộc chính sách người có công có mức trợ cấp người có công hằng tháng thấp hơn mức sống trung bình của từng khu vực; người cao tuổi sống trong hộ nghèo; người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong 3 năm 2019 – 2021, toàn tỉnh đã có 22.266 người được thụ hưởng chính sách từ nguồn ngân sách tỉnh theo NQ49, NQ02, với tổng kinh phí đã chi hỗ trợ hơn 55,8 tỷ đồng.

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo được nâng cao mức sống hơn khi được hỗ trợ theo Nghị quyết 49. Ảnh: D.L
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo được nâng cao mức sống hơn khi được hỗ trợ theo Nghị quyết 49. Ảnh: D.L

Là người khuyết tật đơn thân, thuộc hộ nghèo, bà Phan Thị Đối (thôn Tài Đa, xã Tiên Phong, Tiên Phước) được hưởng chính sách hỗ trợ người khuyết tật sống trong hộ nghèo từ năm 2019.

Đến nay đã 3 năm bà Đối được thụ hưởng thêm phần chênh lệch hỗ trợ nâng mức trợ cấp lên 1,5 lần so với mức chuẩn trợ cấp quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ. Bà Đối nói: “Tôi hoàn cảnh đơn thân, lại khuyết tật mất sức lao động, được xét nhận hỗ trợ theo quy định, tôi rất mừng.

Từ ngày có thêm khoản hỗ trợ của Nhà nước tăng lên mức hơn 1 triệu đồng/tháng, tôi sống tốt hơn. Tôi lớn tuổi rồi không có sức lao động, không làm gì được nên không có thu nhập. Tôi rất cảm ơn chính sách của Nhà nước đã quan tâm đến những người đơn thân như tôi, rất quý!”.

Tiếp tục mở rộng

Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống ban hành tại NQ49, được sửa đổi tại NQ02, hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách xã hội, trợ giúp những đối tượng yếu thế trong cuộc sống, giúp họ có mức sống tốt hơn.

Theo đánh giá của Ban Văn hóa – xã hội (HĐND tỉnh), sau 3 năm thực hiện NQ49, NQ02, đã góp phần cải thiện thu nhập hàng tháng, tạo điều kiện sống tốt hơn và động lực vươn lên cho người cao tuổi và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội và người có công cách mạng nghèo có mức trợ cấp hàng tháng thấp hơn mức sống trung bình của từng khu vực. Điều này cũng phù hợp với xu hướng tiếp cận nghèo đa chiều mới và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng xã hội.

Theo bà Trần Thị Bích Thu – Trưởng ban Văn hóa – xã hội (HĐND tỉnh), nhóm người được thụ hưởng chính sách là nhóm người yếu thế nhất trong xã hội, họ chỉ sống phụ thuộc vào sự trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng, nên chính sách đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân, đặc biệt là người thụ hưởng.

Qua thực tế đã cho thấy đây là một chính sách hết sức nhân văn, giúp người thụ hưởng nâng được mức sống so với mức sống trung bình nơi cư trú. Vì thế Ban Văn hóa – xã hội ủng hộ ban hành một nghị quyết khác thay thế NQ49, NQ02 để tiếp tục thực hiện chính sách này trong kỳ họp HĐND sắp tới.

Trong cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan về việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách thay thế NQ49, NQ02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định, việc trình HĐND tỉnh ban hành chính sách mới là hết sức cần thiết.

Bởi trong giai đoạn mới, chuẩn mức sống trung bình đã tăng lên, mức chuẩn tiếp cận hộ nghèo đa chiều đã thay đổi, nên quy định mức sống trung bình từng khu vực để áp dụng tính cấp bù số tiền chênh lệch so với các mức chuẩn cũ đã không còn phù hợp để người có công thuộc hộ nghèo đạt được mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Với đối tượng bảo trợ xã hội, họ đều có hoàn cảnh rất khó khăn nên cần được hỗ trợ tiếp tục.

Một số đối tượng chưa được bổ sung vào NQ49 để thụ hưởng chính sách, cải thiện cuộc sống cũng được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung như nhóm trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất nguồn nuôi dưỡng, nhóm trẻ em dưới 3 tuổi con của hộ nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, nhóm trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, nhóm người cao tuổi từ đủ 75 – 80 tuổi thuộc hộ nghèo.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội