Chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe tại cơ sở y tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe tại cơ sở y tế | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị các cơ sở y tế khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe.

Thực hiện Công văn 2826 ngày 31.5.2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe, đồng thời chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phù hợp tình hình thực tiễn và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế qua Phòng Nghiệp vụ y khi có sự thay đổi về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị… liên quan tới công tác khám sức khỏe.

Sở Y tế căn cứ hồ sơ và báo cáo của các đơn vị gửi về để xây dựng kế hoạch kiểm tra hay kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Y tế cập nhật, bổ sung trên trang thông tin điện tử của sở các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cũng như đưa ra khỏi danh sách cơ sở không đủ điều kiện.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội