Chiến thắng 30-4- Chiến thắng của sức mạnh niềm tin

Chiến thắng 30-4- Chiến thắng của sức mạnh niềm tin

Chiến thắng 30-4- Chiến thắng của sức mạnh niềm tin

Nhân Văn

Vào những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hân hoan chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1-5 với tinh thần mới, khí thế mới: đã đẩy lùi đại dịch Covid-19, vững tin bước vào cuộc sống bình thường mới; cả nước “chung sức đồng lòng”, cùng vào cuộc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2022).

Gắn với những sự kiện trọng đại ấy là việc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Niềm vui được nhân gấp bội, giúp chúng ta có thêm động lực, sức mạnh mới từ kết quả đáng trân trọng, đáng khích lệ sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây là chất “men” xúc tác vô cùng mạnh mẽ và hấp dẫn, có tác dụng kích thích, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta vươn tới đỉnh cao, giành những thành tựu mới, vững chắc hơn; là sự chuẩn bị tốt nhất mọi công việc cần thiết để Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XIII sẽ diễn ra vào tháng 5-2022 tại thủ đô Hà Nội thân yêu.

Trong niềm vui hân hoan của ngày Hội Non sông: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1-5, chúng ta phấn khởi, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta anh hùng. Chúng ta lạc quan, tin tưởng vì những điều tốt lành đang đến với quê hương, đất nước hình chữ S sau gần 3 năm phải gồng mình chống đại dịch Covid-19, song chúng ta cũng luôn phải đề cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động. Chúng ta phải chủ động, tích cực hơn nữa để đấu tranh phản bác, đập tan các quan điểm sai trái thù địch, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ ta.

Vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và phản động đang triệt để lợi dụng mạng xã hội tấn công ta vào dịp lễ tết dài ngày; khi quân và dân ta trên mọi miền đất nước hân hoan chào đón ngày chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, để tung tin, bôi nhọ, xuyên tạc sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; phủ nhận chiến thắng 30-4; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử do Đảng, Bác Hồ và cả dân tộc ta bằng ý chí, nghị lực và xương máu đã giành được.

Thành tựu của cách mạng Việt Nam đã khẳng định tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của đường lối chính trị – quân sự nhân văn, nhân đạo và sâu sắc của một Đảng cách mạng do Bác Hồ sáng lập, đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đánh thắng hai đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mỹ; đưa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là sự thật bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tế đã chứng minh rằng, hơn 92 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, đem lại vị thế to lớn, rất đỗi tự hào về dân tộc anh hùng. Thế nhưng, càng đổi mới thành công, càng phát triển, tiến bộ bao nhiêu, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động lại càng điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bấy nhiêu. Chúng biết rõ sự thật nhưng “đội mũ ni che tai”, “phớt lờ”, làm ngơ trước những kết quả mà nhân dân ta đã đạt được, thậm chí chà đạp thô bạo lên những thành tựu ấy.

Chúng cho rằng, Đảng ta có được chút danh tiếng là do “ăn may”, “tình cờ” bởi “Đảng không có tài cán gì”, “thành tựu trong chiến tranh và trong đổi mới là do sự tình cờ, ngẫu nhiên, nhờ thời thế đem lại”, v.v.. Sự xuyên tạc vô liêm xỉ ấy là không thể chấp nhận. Đối với nhân dân ta – những người trong cuộc, đã từng chịu đựng gian khổ, đổ máu, hy sinh, chúng ta hiểu rõ giá trị của từng ngày sống trong hòa bình, độc lập, tự do và cái giá phải trả cho nó. Quyền phán xét đúng – sai, thực – hư như thế nào thuộc về chúng ta và những người có lương trị, là bạn bè trên thế giới – những người hiểu rõ chân lý; có đủ dũng khí và niềm tin để thừa nhận ai đúng, ai sai, đâu là phải, đâu là trái, đâu là thật và đâu là giả dối.

Sự thật ở Việt Nam đã chứng minh rằng, không bao giờ có chuyện hoang đường: Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và đánh thắng hai tên đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mỹ; lãnh đạo nhân dân ta hơn 35 năm qua tiến hành đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử lại là “chuyện ăn may”, “tình cờ”, “ngẫu nhien”… Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ năng lực lãnh đạo đất nước”, tạo ra những giá trị nhân văn, nhân đạo cao cả, được cả thế giới thừa nhận thì làm sao có uy tín, vị thế to lớn trên trường quốc tế, được nhân dân Việt Nam tin theo, đồng tình, ủng hộ.

Chúng ta tin rằng những người có quan điểm đối lập với với Đảng ta biết quá rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự thật. Sự kiện chính trị ấy là một mốc son tươi thắm, đã được ghi vào sử sách; không thể nói bừa, nói càn đó là sự “bịa đặt”, hay “ăn may”, “tình cờ”, “ngẫu nhiên”. Sự ra đời của Đảng và hơn 92 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sự thật. Nó khẳng định kết quả của quá trình vận động, phát triển của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đã chín muồi, là một tất yếu lịch sử, gắn với hành trình tìm con đường cứu nước, công lao vĩ đại thuộc về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và cuộc vận động lịch sử cách mạng Việt Nam diễn ra từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trong đó, sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những người Việt Nam yêu nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối chính trị, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, đòi hỏi phải đưa phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX đi theo lý tưởng cộng sản, đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Sự thật là Đảng ta và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Nhờ đó, Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, ngay sau đó, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” rồi sau đó liên tục 21 năm dài đằng đẵng, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã đánh bại các kế hoạch xâm lược và leo thang của kẻ thù, giành chiến thắng 30-4; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 Rõ ràng, Việt Nam giành thắng lợi phải là bên mạnh hơn, Mỹ – Ngụy thất bại phải là bên yếu hơn. Điều đó là sự thật 100%, nó không cho phép ai được nói sai, xuyên tạc sự thật, cho rằng chiến thắng 30-4, “Mỹ cút, ngụy nhào” là do “Đảng Cộng sản Việt Nam ăn may”, là “do tình hình thế giới đem lại”, v.v..

Nhìn lại “cơn địa chấn chính trị dữ dội diễn ra khắp trời Âu và thế giới”, nhất là sụp đổ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu năm 1989, đã làm không ít người hoang mang, lo sợ. Thế nhưng, Đảng ta vẫn vững vàng trước “phong ba bão táp”, rất bản lĩnh và trí tuệ, tự tin chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão giông, tiến lên phía trước, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Thực tiễn khẳng định nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là minh chúng thuyết phục nhất, tin cậy nhất để bác bỏ mọi sự xuyên tạc, thông tin xấu, độc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để hoàn thành sứ mệnh của mình, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, Đảng ta luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, coi đó là một yêu cầu khách quan để nâng cao phẩm chất, năng lực lãnh đạo và uy tín của một đảng cầm quyền. Vì vậy, Đảng lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đưa cách mạng giành thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Nhờ bám sát thực tiễn cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, từng bước nghiên cứu, tìm tòi con đường cách mạng; Đảng ta có đủ khả năng đưa nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, xứng đáng “là đạo đức là văn minh”.

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam được nâng lên rõ rệt. Mặc dù chịu tác động tiêu cực và rủi ro của kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP trước khi Covid-19 diễn ra đạt trên 7%, cao hơn kế hoạch đề ra, Việt Nam được Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá nằm trong nhóm 20 nền kinh tế đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019. Sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 vẫn đạt 2,58%.

Cùng với đó, Đảng đã thành công trong lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Đảng đã lãnh đạo quân và dân ta bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc, rất tin cậy để Đảng ta thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ với 189 nước trên thế giới. Trong đó, có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, là thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực với uy tín cao. 

Dù đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử nhưng Đảng ta không “say sưa với chiến thắng”, như những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta châm chọc, kích bác, xuyên tạc, nói xấu Đảng ta.

Nắm vững diễn biến của tình hình mới, Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt mọi thời cơ, vận hội để tiếp tục đưa đất nước tiến lên, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Hân hoan với niềm tin chiến thắng 30-4 và những kỳ tích vĩ đại của cách mạng, chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, uy tín, vị thế và trách nhiệm cao cả, Đảng nhất định đưa nhân dân Việt Nam bước lên đài vinh quang, sánh vai với cường quốc năm châu.

Chào mừng kỷ niệm Ngày chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, chúng ta luôn dành cho Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn, sự kính trọng và hết lòng hết sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, biến nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành hiện thực.Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phản bác các quan quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng. Đó là lương tâm, trách nhiệm và lẽ sống của chúng ta./.

Nguồn: huongsenviet

Chống diễn biến hòa bình