Cho phép lập thủ tục đầu tư xây dựng bãi tập kết cát, sỏi ở ven sông Vu Gia | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Cho phép lập thủ tục đầu tư xây dựng bãi tập kết cát, sỏi ở ven sông Vu Gia | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


UBND tỉnh vừa thống nhất cho phép Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Tuấn Thành nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư xây dựng bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi bồi ven sông Vu Gia (thuộc thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc). Diện tích khu vực bãi tập kết cát, sỏi khoảng 7.000m2. Thời gian thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng tối đa 12 tháng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Tuấn Thành chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Đại Lộc xác định cụ thể ranh giới, diện tích khu vực xây dựng; công bố địa điểm để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Có văn bản cam kết vận chuyển, tập kết, kinh doanh nguồn nguyên liệu cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp; thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát, điểm rửa xe tại khu vực bãi tập kết cát, sỏi theo quy định và chở vật liệu đúng tải trọng cầu, đường bộ cho phép.

UBND huyện Đại Lộc có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Đại Phong kiểm tra, yêu cầu Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Tuấn Thành thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng bãi tập kết cát, sỏi theo đúng quy định; theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội