Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Chiều 14.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành về chuẩn bị kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc về giảm nghèo chiều 14.4. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc về giảm nghèo chiều 14.4. Ảnh: D.L

Hiện nay, Chính phủ chưa có quyết định phân bổ vốn, Bộ LĐ-TB&XH dự kiến số vốn trung hạn phân bổ cho Quảng Nam hơn 2.082 tỷ đồng.

Nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương tối thiểu bằng 15% tổng vốn ngân sách trung ương phân bổ trung hạn và hàng năm cho tỉnh theo quy định với tổng số tiền hơn 312 tỷ đồng (ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu 10%, ngân sách huyện, thị xã, thành phố đối ứng tối thiểu 5%).

Để thực hiện hiệu quả chương trình, Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND tỉnh cho phép Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh tiếp tục kiện toàn nhân sự để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Sở Y tế, Xây dựng khẩn trương gửi nội dung đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững do ngành chủ trì thực hiện, các địa phương khẩn trương gửi đăng ký chỉ tiêu giảm nghèo đến năm 2025 trước ngày 18.4, để Sở LĐ-TB&XH kịp thời tổng hợp, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 6 huyện nghèo của tỉnh đăng ký tham gia thực hiện Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025, đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2025 giảm 30% huyện nghèo.

Các địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022 để làm căn cứ thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, có mức sống trung bình (y tế, tín dụng…).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đồng ý các kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH và giao các sở, ngành, địa phương tham mưu thực hiện. Trên cơ sở nguồn vốn dự kiến, các ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng, khi nguồn vốn được Trung ương phân bổ thì vào cuộc thực hiện ngay. Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội