Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ tài trợ 43 nghìn USD trồng hàng rào xanh bảo vệ voi tại huyện Nông Sơn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ tài trợ 43 nghìn USD trồng hàng rào xanh bảo vệ voi tại huyện Nông Sơn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Nguồn tài trợ này được UBND tỉnh thống nhất giao UBND huyện Nông Sơn lập hồ sơ tiếp nhận, theo chủ trương hợp tác thực hiện dự án Trồng hàng rào xanh bằng cây bồ kết tại Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi ở địa phương này. 

Voi rừng tại huyện Nông Sơn. Ảnh: Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi
Voi rừng tại huyện Nông Sơn. Ảnh: Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi

Trước đó, năm 2019 và năm 2021, Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện trồng rừng hàng rào xanh bằng loài cây bồ kết với diện tích 23,3ha tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn –  thuộc lâm phận Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi.

Theo Báo cáo của Ban Quản lý khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, công trình trồng hàng rào xanh năm 2019, 2021 đã hoàn thành hạng mục trồng và đang thực hiện chăm sóc.

Tiếp nối chương trình trong năm 2023, Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ vừa có văn bản đề xuất phối hợp thực hiện dự án Trồng hàng rào xanh bằng cây bồ kết tại huyện Nông Sơn. Mục đích dự án nhằm giúp giảm thiểu xung đột giữa người và voi cũng như cung cấp quả cho người dân địa phương thu hái tăng thêm thu nhập.

Bồ kết được dùng để làm hàng rào xanh nhằm giảm thiểu xung đột giữa người và voi. Ảnh: KBT Loài và Sinh cảnh Voi
Bồ kết được dùng để làm hàng rào xanh nhằm giảm thiểu xung đột giữa người và voi. Ảnh: Green Fence Restoration

Kinh phí Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ tài trợ thực hiện dự án là 43.000USD, để dành trồng thêm khoảng 7ha cây bồ kết. Các khoản kinh phí chăm sóc và bảo vệ rừng thuộc vốn đối ứng của địa phương (dự kiến khoảng 550 triệu đồng).

Vị trí dự kiến trồng hàng rào xanh tại khu vực quy hoạch rừng sản xuất thuộc khoảnh 3, tiểu khu 460, xã Quế Lâm, tiếp nối với hàng rào xanh trồng năm 2021 (do hiện trạng tiếp nối trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi là rừng tự nhiên).

UBND tỉnh yêu cầu huyện Nông Sơn lập hồ sơ tiếp nhận khoản viện trợ này theo quy định, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND phê duyệt. Huyện Nông Sơn cử cán bộ đầu mối phối hợp với Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ thực hiện thủ tục tiếp nhận và triển khai sau khi dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội