Đại Lộc có 14 cụm công nghiệp hoạt động có phát sinh nước thải | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đại Lộc có 14 cụm công nghiệp hoạt động có phát sinh nước thải | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Theo UBND huyện Đại Lộc, đến cuối năm 2023, toàn huyện có 14 cụm công nghiệp (CCN), tổng diện tích thu hồi cho thuê đất là 188,25ha, gồm 27 doanh nghiệp đang hoạt động. Hầu hết các nhà máy sản xuất trong quá trình vận hành có phát sinh nước thải.

Tại 14 CCN, hầu hết các nhà máy sản xuất trong quá trình vận hành có phát sinh nước thải. Các đơn vị đã chủ động đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải, xả thải ra môi trường đảm bảo Quy chuẩn môi trường cho phép theo quy định. Bên ngoài CCN, hiện có hơn 40 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; ngoài ra, còn có các cơ sở sơ chế, sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình… nằm xen lẫn trong khu dân cư.

Các doanh nghiệp tại Đại Lộc đang vận hành hệ thống xử lý chất thải tự đầu tư. Ảnh: H.L
Các doanh nghiệp tại Đại Lộc đang vận hành hệ thống xử lý chất thải tự đầu tư. Ảnh: H.L

Hiện chỉ có 1/14 CCN đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chung toàn cụm. Các doanh nghiệp trong và ngoài CCN đang vận hành hệ thống xử lý chất thải tự đầu tư, các thông số xả thải cơ bản đảm so với Quy chuẩn môi trường cho phép. Riêng các cơ sở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình chưa đủ nguồn lực để tiến hành kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường.

Về nước thải y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phát sinh nước thải lưu lượng lớn nhất 300m3/ngày.đêm. Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã có lưu lượng nước thải rất ít (chủ yếu nước thải sinh hoạt). Hiện nay, chỉ có Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam và Trung tâm Y tế huyện có hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu.

Còn các trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở khám chữa bệnh ngoài nhà nước chưa có hệ thống xử lý nước thải, chủ yếu được xử lý bằng bể yếm khí, sau đó thấm vào môi trường đất hoặc đổ ra môi trường nước. Các phòng khám đa khoa tư nhân đang lập hồ sơ đề nghị xem xét cấp giấy phép môi trường.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội