Đại Lộc, Quảng Nam: Mạnh tay xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sai phạm

Đại Lộc, Quảng Nam: Mạnh tay xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản có sai phạm

Đối với trường hợp doanh nghiệp khai thác khoáng sản không duy trì hoạt động của camera 24/24 giờ thì buộc phải khắc phục ngay. Nếu doanh nghiệp chưa lắp đặt camera, trạm cân; không cung cấp tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập camera; không khắc phục các tồn tại theo yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật và buộc đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng.

Sau thời hạn đình chỉ hoạt động doanh nghiệp vẫn không khắc phục hoặc tái phạm thì tham mưu UBND huyện Đại Lộc lập hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam xem xét, thu hồi giấy phép KTKS.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đại Lộc cũng yêu cầu các chủ mỏ, bến, bãi phải thực hiện bắt buộc đầu tư lắp đặt, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng và duy trì hoạt động thường xuyên hệ thống trạm cân và camera giám sát đầy đủ theo quy định.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào không thực hiện đầy đủ các quy định trên sẽ bị xử lý hành chính theo đúng quy định pháp luật và buộc đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng. Sau thời hạn đình chỉ hoạt động vẫn không khắc phục hoặc tái phạm UBND huyện đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam xem xét, thu hồi giấy phép KTKS, giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh và hồ sơ thuê đất.

Ngoài ra, UBND huyện Đại Lộc cũng giao công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản. Xử lý thật nghiêm các trường hợp cơi nới thành, thùng xe, chở quá tải trọng cho phép, chở khoáng sản rơi vãi trên đường gây ô nhiễm môi trường thuộc các tuyến đường phân cấp quản lý. Tiến hành thu giữ, xử lý kiên quyết đối với các phương tiện vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ. Trường hợp tái phạm phải có biện pháp xử lý mạnh, kiên quyết thu hồi giấy phép theo quy định.

Hạ Vĩ

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự