Đại Lộc: Tổng huy động vốn đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đại Lộc: Tổng huy động vốn đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Chiều 9/10, UBND huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.

Đại biểu góp ý những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2023. Ảnh: C.T-X.T
Đại biểu góp ý những giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của năm 2023. Ảnh: C.TÚ – X.TRINH

Thống kê 9 tháng đầu năm nay, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn Đại Lộc đạt khoảng 15.847ha, bằng 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt khoảng  64.604 tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định; sản xuất và nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì và phát triển.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 5,453 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Có 9 dự án của các doanh nghiệp đang xác lập các thủ tục đầu tư vào địa bàn huyện, tổng mức dự kiến đầu tư gần 468 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng gần 945 tỷ đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao, bằng 47,67% dự toán huyện giao. Tổng huy động vốn đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng công nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạt 54,55% so với kế hoạch vốn. Tình hình triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã còn chậm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại; đồng thời đóng góp ý kiến vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của 3 tháng cuối năm 2023.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội