Đang nghiên cứu chuyện ‘tội phạm tham nhũng nộp tiền được giảm án’

Đang nghiên cứu chuyện ‘tội phạm tham nhũng nộp tiền được giảm án’

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay, việc để tội phạm tham nhũng khắc phục hậu quả để giảm án hình sự không phải là quy định mới, Bộ đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, vận dụng vào Việt Nam.

Chiều 19/7, Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ về công tác tư pháp. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thắng Lợi (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) cho biết, lâu nay vẫn gặp khó khăn trong việc thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Một trong những khó khăn mà ông Lợi chỉ ra là các bản án tuyên số tiền mà các bị cáo phải thi hành án rất lớn, nhưng thực tế, tài sản đảm bảo thi hành án lại rất ít.

Có trường hợp đủ tài sản để thi hành án nhưng tính chất pháp lý của tài sản đó lại chưa được làm rõ khiến chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự phải mất thời gian xác minh thêm xem có thể đưa ra kê biên, xử lý hay không.

Cũng có trường hợp tài sản đưa ra để thi hành án nhưng thông tin về tài sản đó cũng không rõ ràng. Vì vậy, trình tự, thủ tục kê biên tài sản đó phải thận trọng.

“Chúng tôi yêu cầu chấp hành viên phải chặt chẽ, làm sao không có sai sót trong việc thi hành quyết định đó”, lời ông Nguyễn Thắng Lợi.

 Ông Nguyễn Thắng Lợi (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự  cho hay, việc để tội phạm tham nhũng khắc phục hậu quả để giảm án hình sự không phải là quy định mới.

Tại nghị quyết Trung ương 3, khóa X đã nêu rõ, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng với những người có thái độ thành khẩn, thu hồi tài sản là trọng tâm, cốt lõi. Việc tội phạm ăn năn giao nộp cũng nên có các tình tiết giảm nhẹ.

“Trong nghị quyết Trung ương 3, khóa X, quan điểm này rất rõ. Kinh nghiệm nước ngoài thấy việc này là cần thiết, Bộ đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam để đưa ra những luận cứ khoa học nhất, từ đó sẽ có quan điểm báo cáo đến các cấp có thẩm quyền”, ông Nguyễn Thắng Lợi cho hay.

Vẫn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, việc tội phạm ăn năn, hối cải, tự nguyện giao nộp lại tài sản và khi xét xử được giảm án là cần thiết.

Bộ Tư pháp dự kiến, những tháng cuối năm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nguồn: 247news

An ninh Trật tự