Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc về lãnh tụ

Bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là mục tiêu chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” rất nham hiểm của thế lực thù địch, phản động. Mỗi khi đến dịp sinh nhật Bác (19/5), hoặc những dịp lễ trọng của đất nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá trên không gian mạng. Do đó, cần hết sức tỉnh táo và kiên quyết quét sạch tư tưởng phiến diện, luận điệu xuyên tạc hèn hạ ấy.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của một tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng sáng ngời. Người còn là biểu tượng tiêu biểu trong phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp của toàn nhân loại; biểu tượng của hệ tư tưởng tiến bộ trong phong trào công nhân lao động và giai cấp vô sản trên thế giới…

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, như: Việt Tân, Đảng dân tộc, tổ chức Việt Nam tự do… luôn tăng cường chống phá, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Người nhằm hạ bệ thần tượng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Để thực hiện mưu đồ xuyên tạc lãnh tụ, các đối tượng thường tập trung khoét sâu vào nhân thân, đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kiểu dựa trên thông tin không rõ nguồn gốc, “nghe kể” rồi “quy chụp”, cắt ghép để vu khống về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Người. Đó là kiểu xuyên tạc nguy hiểm trên mặt trận chính trị tư tưởng, hòng làm cho chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, có cách hiểu sai lệch về Bác.

Chúng gia tăng hoạt động xuyên tạc, chống phá di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, về tư tưởng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng XHCN, xuyên tạc giá trị và chủ trương của Đảng ta về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Theo đó, chúng lợi dụng mạng xã hội, thông qua việc lập Fanpage, kênh YouTube, như: Việt Tân, Quan làm báo, Dân làm báo… để đăng tải, chia sẻ, bình luận xuyên tạc. Đặc biệt, chúng cấu kết với các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA) để chống phá. Chúng nhân danh các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động tự do, dân chủ, nhà chính trị, bình luận chính trị… để dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Người; xuyên tạc các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về Bác…

Những luận điệu này thể hiện rõ mưu đồ bôi xấu chế độ, xuyên tạc hình ảnh, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, nhà nước; phủ nhận đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và cách mạng thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới; vị lãnh tụ thiên tài và là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; là chiến sĩ cách mạng kiên cường, người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã dành trọn cuộc đời mình phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc và ấm no của nhân dân Việt Nam; là người chiến sĩ cộng sản quốc tế thủy chung, trong sáng, luôn đấu tranh cho hòa bình, tự do và công lý, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Người là mẫu mực của tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân…

Đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế luôn kính trọng, dành nhiều tình cảm chân thành đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc đời Người là tấm gương mẫu mực của đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; của tình thương yêu và lòng khoan dung, nhân ái; nhân cách thanh cao của người chiến sĩ cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, Internet. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta cần nâng cao nhận thức, quyết tâm quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thực hiện mong ước của Bác: Xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, tự hào sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Chống diễn biến hòa bình