Đầu tư 95 tỷ đồng nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất chương trình truyền hình | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đầu tư 95 tỷ đồng nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất chương trình truyền hình | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 51 quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương gồm dự án Thiết bị khâu tiền kỳ, hậu kỳ, lưu trữ phục vụ sản xuất chương trình truyền hình và dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh tại TP.Hội An.

Dự án Thiết bị khâu tiền kỳ, hậu kỳ và lưu trữ phục vụ sản xuất chương trình truyền hình có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, địa điểm tại số 58 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Dự án được thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật theo tiêu chuẩn công nghệ số hóa và chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất các chương trình truyền hình, phục vụ sản xuất chương trình trong phim trường ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí của nhân dân.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại TP.Hội An có tổng kinh phí đầu tư 45 tỷ đồng, được thực hiện tại phường Cẩm Phô, TP.Hội An. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học của nhà trường theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán… đảm bảo hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình, dự án. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội