Điện Bàn có hơn 24 ngàn hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hằng năm

Điện Bàn có hơn 24 ngàn hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hằng năm


(QNO) – Theo Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, qua phát động, tuyên truyền, vận động, hằng năm có 24.430 hộ nông dân trên địa bàn huyện đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 72,64%. 

Qua bình chọn (theo tiêu chí của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), toàn thị xã có 12.313 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp; đạt tỷ lệ 50,4% so với tổng số hộ đăng ký.

 
Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu của nông dân Điện Bàn đầu tư sản xuất theo hướng chuyên canh.

Thống kê phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Điện Bàn giai đoạn 2017-2022 cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu đầu tư sản xuất theo hướng chuyên canh, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ có quy mô sản xuất đa dạng, thích ứng với cơ chế thị trường; ổn định được đầu ra của sản phẩm. Nhiều cá nhân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực chuyển đổi qui mô, hình thức tổ chức sản xuất, đa dạng ngành nghề, kinh doanh dịch vụ phục vụ nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Bà Võ Thị Thuỷ – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện bàn cho hay, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của hội trong công tác tham mưu cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền và ban nông nghiệp xây dựng nội dung, chương trình phối hợp cụ thể, sát với mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào, gắn việc thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền đề đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động với việc đào tạo và dạy nghề, hỗ trợ nông dân liên kết liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, văn hóa tinh thần của nông dân; tích cực tham gia có hiệu quả chương trình, mục tiêu nâng chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới – đô thị văn văn minh và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp thị xã Điện Bàn chuyển mạnh theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững…Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội