Điện Bàn giảm hơn 1.300 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Điện Bàn giảm hơn 1.300 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình


Theo cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thị xã Điện Bàn, trong quý 1.2022, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tăng mức đóng tối thiểu BHXH tự nguyện, việc tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) bị hạn chế nên công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn.

Hết quý 1.2022, số người tham gia BHXH tự nguyện giảm 348 người và số người tham gia BHYT hộ gia đình giảm hơn 1.300 người so với năm trước. BHXH Điện Bàn xác định cần tập trung các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện thông qua hệ thống đại lý thu xã, phường.

Nhân viên đại lý thu phải luôn bám sát địa bàn, trực tiếp đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân. Thường xuyên theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ chính sách cho người tham gia khi có phát sinh hoặc yêu cầu. Công tác thu tiền đóng, lập danh sách người tham gia BHXH, BHYT luôn tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra thất thoát.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội