Điện lực Quảng Nam cấp điện ổn định, an toàn cho Nam Trà My mùa bão lũ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Điện lực Quảng Nam cấp điện ổn định, an toàn cho Nam Trà My mùa bão lũ | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, khu vực Nam Trà My đã nhận điện lưới trực tiếp từ 3 đường dây trung thế 22kV đấu nối sau trạm biến áp 110kV Nam Trà My từ lúc 16h00 ngày 9/10/2022, với công suất cấp 2MW. 

Cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho khu vực Nam Trà My bằng đường dây trung thế 22kV đấu nối sau trạm biến áp 110kV Nam Trà My. Ảnh: MINH KỲ
Cấp điện ổn định, liên tục, an toàn cho khu vực Nam Trà My bằng đường dây trung thế 22kV đấu nối sau trạm biến áp 110kV Nam Trà My. Ảnh: MINH KỲ

Nhờ đó, từ nay người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện vùng cao Nam Trà My đảm bảo được cấp điện ổn định, liên tục, an toàn, nhất là trong mùa mưa bão và giông sét. Khu vực này hiện có 82 trạm biến áp phụ tải với trên 3.400 khách hàng sử dụng điện.

Để đạt được mục tiêu ý nghĩa quan trọng nói trên đối với địa phương miền núi này, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ dự án 3 đường dây xuất tuyến trung thế 22kV sau trạm 110kV Nam Trà My (gồm các xuất tuyến 472, 473, 474) với tổng mức đầu tư gần 8,8 tỷ đồng.

PC Quảng Nam phối hợp với đơn vị quản lý trạm biến áp 110kV Nam Trà My điều khiển vận hành 3 đường dây trung thế cấp điện cho khu vực Nam Trà My. Ảnh: VĂN BỘ
PC Quảng Nam phối hợp với đơn vị quản lý trạm biến áp 110kV Nam Trà My điều khiển vận hành 3 đường dây trung thế cấp điện cho khu vực Nam Trà My. Ảnh: VĂN BỘ

Từ trước đến nay, khu vực Nam Trà My nhận điện từ đường dây trung thế 35kV kéo dài từ Tam Kỳ lên với khoảng cách hơn 80km, đi qua khu vực rừng núi, chịu tác động rất lớn từ tình trạng cây cối ngã đổ vào đường dây và giông sét nên việc cấp điện gặp nhiều khó khăn.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội