Đo đạc đất lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi đạt 21% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đo đạc đất lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi đạt 21% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Chiều nay 21/8, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với các sở TN-MT, NN&PTNT, Tài Chính về tình hình thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07 ngày 13/1/2021 của HĐND tỉnh tại 9 huyện miền núi.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều 21/8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc chiều 21/8. Ảnh: N.Đ

Ngoài 5 huyện đã được Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát trực tiếp (Phước Sơn, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang), đối với các địa phương giám sát qua văn bản, tại cuộc làm việc Sở TN-MT đã cũng cấp thêm thông tin.

Theo đó, tại huyện Nam Giang, đến thời điểm này đã đo đạc 4.090,7ha/10.686ha (6 xã), chiếm 38,28% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt. Trong đó, xã Tà Bhing đã hoàn thành công tác kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ cho người dân, với 843 giấy/1.022 giấy, đạt 82,48% so với thiết kế kỹ thuật.

Tại huyện Đông Giang, đến nay đã đo đạc 1.901,81ha/17.549,48ha (toàn huyện), chiếm 10,83% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt. Địa phương đang kê khai đăng ký, cấp GCNQSDĐ là 1.597 giấy/15.497 giấy, chiếm 10,3% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt.

Ông Võ Như Toàn - Phó Giám đốc Sở TN-MT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 07 với Đoàn giám sát HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Ông Võ Như Toàn – Phó Giám đốc Sở TN-MT báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 07 với Đoàn giám sát HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Trong khi đó, huyện Nam Trà My đã đo đạc 565ha/9.949,40ha (toàn huyện), chiếm 5,68% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt. Tại huyện Nông Sơn, đang thực hiện đo đạc tại 6/6 xã với khối lượng 1,849,7ha/3.797,17ha, đạt 48,71% so với thiết kế kỹ thuật – dự toán được phê duyệt. Hai huyện Nam Trà My, Nông Sơn chưa thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ.

Từ kết quả giám sát trực tiếp và bằng văn bản, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đánh giá tình tình thực hiện Nghị quyết 07 qua hơn 2 năm qua rất chậm so với lộ trình, kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, khối lượng đã thực hiện công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện đang thực hiện tại 25 xã/85 xã với diện tích đo đạc 21.710,2ha/103.136,4ha, chiếm 21% so với thiết kế – dự toán được duyệt.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND tỉnh, thành viên đoàn giám sát trao đổi vấn đề quan tâm trong việc thực hiện Nghị quyết 07 đối với các sở. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Kinh tế – xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Đức – thành viên đoàn giám sát trao đổi vấn đề quan tâm trong việc thực hiện Nghị quyết 07 đối với các sở. Ảnh: N.Đ

Ông Võ Như Toàn – Phó Giám đốc Sở TN-MT nhìn nhận, đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp tại 9 huyện miền núi tỉnh giai đoạn 2021 – 2026 với nội dung đã được phê duyệt là thực hiện đo đạc mới và đo đạc chỉnh lý. Song trên thực tế triển khai, đa số hiện trạng các thửa đất có hình thể, diện tích không phù hợp (sai lệch nhiều) so với với hồ sơ GCNQSDĐ trước đây đã cấp (năm 2009) và đề án đo đạc lập bản đồ đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000.

Từ kết quả triển khai Nghị quyết 07, ông Võ Như Toàn kiến nghị Đoàn giám sát HĐND tỉnh xem xét tham mưu HĐND tỉnh việc đề xuất của một số địa phương xin điều chỉnh, bổ sung khối lượng, kinh phí thực hiện đề án đối với các xã còn lại (60 xã/85 xã) để tiếp tục thực hiện trong thời gian còn lại.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội