Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hiệp Đức được chọn đại hội điểm

Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hiệp Đức được chọn đại hội điểm


(QNO) – Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hiệp Đức được Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) sẽ diễn ra vào ngày 4 – 5.4. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Đức lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) diễn ra ngày 6 – 7.4.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Tỉnh đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, đảm bảo đại hội tổ chức đúng yêu cầu, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh đoàn cũng chủ động làm việc với thường trực, ban thường vụ cấp ủy các đơn vị, địa phương để thống nhất chủ trương thực hiện, duyệt văn kiện và các nội dung liên quan đến đại hội.

Hiện nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Hiệp Đức đã hoàn thành đại hội đoàn cơ sở; đảm bảo văn kiện, nhân sự cho đại hội sắp tới.

Theo Tỉnh đoàn, đại hội điểm là bước chuẩn bị quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội đoàn các cấp. Việc tập trung công tác chỉ đạo đại hội điểm sẽ đánh giá chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của một số địa phương, đơn vị. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, hướng đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 – 2027).Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội