Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đoàn trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 15.6, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Quảng Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: M.H
Tại đại hội, Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc của Trường Cao đẳng Quảng Nam. Ảnh: M.H

Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được duy trì thường xuyên.

Toàn trường có 13 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 7 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh. Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Quảng Nam giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc khối trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2022 – 2024, phấn đấu hằng năm mỗi liên chi đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực sáng tạo trẻ, 1 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được Tỉnh đoàn công nhận và hỗ trợ. Kết nạp khoảng 700 đoàn viên mới, giới thiệu khoảng 40 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp cảm tình Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Quảng Nam nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 21 thành viên; anh Nguyễn Nhã Quý được bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội