Đổi mới hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đổi mới hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị phối hợp triển khai chương trình số 09-CTr/TU ngày 5.11.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Liên
Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Ảnh: D.L

Trên tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12.6.2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 09-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TW của Bộ Chính trị; Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã ban hành Chương trình số 114 – CTr/ĐĐ ngày 3.12.2021 để lãnh đạo triển khai thực hiện trong hệ thống công đoàn tỉnh.

Mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết số 02 là chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh , gắn với tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Quảng Nam. 

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 130 nghìn đoàn viên công đoàn; phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể, đến cuối năm 2023 đạt tỷ lệ trên 79%.

Đến năm 2030 phấn đấu có 140 nghìn đoàn viên công đoàn; đến năm 2045 hầu hết người lao động là đoàn viên công đoàn, 99% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Đồng thời, dịp này LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp uỷ Đảng quan tâm triển khai Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 4.4.2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng, bước triển khai có tính quyết định về đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới vào cuộc sống.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội