Đông Giang thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2023 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Đông Giang thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2023 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Đến cuối tháng 9/2023, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Đông Giang ước đạt hơn 1.113 tỷ đồng, bằng 211,48% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất nông nghiệp của Đông Giang ước đạt 279,5 tỷ đồng (đạt 83,14% kế hoạch), công nghiệp – xây dựng đạt gần 1.300 tỷ đồng và giá trị dịch vụ đạt 516,7 tỷ đồng. Đến nay có 5 xã hoàn thành và trình phê huyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng với diện tích 225,52ha.

Tại hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm vào chiều 27/9, ông A Vô Tô Phương – Chủ tịch UBND huyện Đông Giang yêu cầu các phòng ban, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rà soát, đánh giá kỹ kết quả đạt được; làm rõ những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Đồng thời triển khai tốt nhiệm vụ trong quý IV để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội