Duy Xuyên: Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 340 triệu đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Duy Xuyên: Qua thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 340 triệu đồng | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Duy Xuyên tiến hành 5 cuộc thanh tra và phát hiện sai phạm với số tiền hơn 340 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Duy Xuyên, trong 9 tháng đầu năm nay, ngành chức năng của địa phương đã thực hiện 5 cuộc thanh tra (4 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc đột xuất) tại 17 đơn vị.

Đến nay, cơ quan chức năng đã ban hành kết luận 5 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý tài chính – ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền sai phạm hơn 340,8 triệu đồng.

Trong đó, chấn chỉnh, khắc phục với số tiền gần 33,6 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 307 triệu đồng và đến nay đã thu hồi gần 196,8 triệu đồng (đạt 64%), số tiền còn lại sẽ tiếp tục thu hồi.

Ngoài ra, còn kiến nghị xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 7 tập thể và 11 cá nhân.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội