Duy Xuyên quyết tâm xóa hết 63 nhà tạm cho người nghèo | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Duy Xuyên quyết tâm xóa hết 63 nhà tạm cho người nghèo | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Huyện Duy Xuyên còn 63 nhà tạm của hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn và địa phương quyết tâm xóa hết số nhà tạm này trong năm 2022 và 2023.

Năm 2022 địa phương quyết tâm xóa 40 nhà tạm và năm 2023 là 23 nhà. Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà trích từ nguồn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngân sách huyện, Quỹ vì người nghèo huyện và các nguồn xã hội hóa khác. Ngoài ra giao cấp xã huy động hỗ trợ tối thiểu mỗi nhà 10 triệu đồng để mua sắm vật dụng thiết yếu.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội