Gần 3,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân Phước Sơn xây dựng nhà ở | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Gần 3,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân Phước Sơn xây dựng nhà ở | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Từ nguồn điều chuyển của Ban Cứu trợ Trung ương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa ký quyết định phân bổ gần 3,4 tỷ đồng của Chính phủ Oman hỗ trợ 20 hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai tại huyện Phước Sơn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của Chính phủ OMan.
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ của Chính phủ Oman. Ảnh: VGP

Mỗi hộ được nhận hỗ trợ gần 170 triệu đồng, trong đó 160 triệu đồng xây dựng nhà ở và gần 10 triệu mua nông cụ sản xuất, cây giống… Ban Cứu trợ huyện Phước Sơn chịu trách nhiệm triển khai xây dựng nhà ở và hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định tài chính hiện hành và gửi chứng từ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ về Ban Cứu trợ tỉnh trước ngày 30.9.2022.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội