Già làng, người có uy tín trong cộng đồng: “Cầu nối” hữu hiệu | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Già làng, người có uy tín trong cộng đồng: “Cầu nối” hữu hiệu | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và dựa vào họ để tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân là cách các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận luôn quan tâm thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp mặt, tặng ảnh Bác Hồ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: VINH ANH
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp mặt, tặng ảnh Bác Hồ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: VINH ANH

Gặp mặt, cung cấp thông tin

Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, Quảng Nam hiện có hơn 127 nghìn người dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm 7,2% dân số toàn tỉnh, với 20 dân tộc anh em.

Trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có 397 người có uy tín, nhiều nhất là dân tộc Cơ Tu với 190 người. Tại điểm c, khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2561 (ngày 31.12.2016) của Thủ tướng Chính phủ quy định: Bản thân và gia đình người có uy tín phải nắm vững, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ánh kịp thời về các cơ quan chức năng có liên quan; Tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; Tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

Trong những năm qua, diện mạo vùng đồng bào DTTS trong tỉnh có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy, mặt bằng dân trí được nâng lên…

Đến nay, nhiều vùng đồng bào DTTS đã xóa được đói, giảm hộ nghèo, có nhà ở, có đất sản xuất, có nước sinh hoạt, con em được đi học, ốm đau được chữa bệnh. Những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong đồng bào các DTTS.

“Người có uy tín là những người được đồng bào tin tưởng, tín nhiệm, là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng thôn bản. Từ mối quan hệ mật thiết với quần chúng, họ đã tuyên truyền, thuyết phục và động viên người thân trong gia đình, dòng họ, trong làng, trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động; các chương trình, mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương” – ông Hùng nói.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, để người có uy tín thực sự trở thành cầu nối từ cơ sở, trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận phải chủ động kết nối với họ.

Do đó, bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt người có uy tín nhằm giới thiệu, thông tin tình hình kinh tế – xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời tranh thủ ý kiến, kiến nghị của các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín về vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực miền núi nói riêng…

Như mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu các chương trình, chính sách phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng vùng Tây của tỉnh liên quan đến Nghị quyết số 12 (ngày 20.7.2021) của Tỉnh ủy, Quyết định 3121 (ngày 28.10.2021) của UBND tỉnh và Nghị quyết số 37 (ngày 8.12.2021) của HĐND tỉnh cho hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các DTTS của tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp mặt, tặng ảnh Bác Hồ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: VINH ANH
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gặp mặt, tặng ảnh Bác Hồ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: VINH ANH

Già làng hiến kế

Già làng Bling Hạnh – người có uy tín ở xã Zuôih, huyện Nam Giang nói, việc đưa chính sách Nhà nước hỗ trợ cho nhân dân cần phải phù hợp, hiệu quả. Như hỗ trợ cây giống cho bà con, không thể đem cấp vào mùa hè, nắng nóng khiến cây khô héo, Nhà nước vừa mất tiền của, người dân không được hưởng lợi.

Theo già Bling Hạnh, khi chính sách của Nhà nước đầu tư xuống dân, công tác giám sát phải được coi trọng, song hành. Trong thực tế, có những tuyến đường, những bể nước sạch… mới đầu tư 2 – 3 tháng đã hư hỏng, không thể sử dụng.

“Mỗi công trình, dự án khi thi công phải có người uy tín giám sát. Công trình đạt chất lượng thì người dân được lợi mà cán bộ cũng có uy tín với dân. Với trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào DTTS cũng là người cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng…, chúng tôi sẽ làm gương, nói đi đôi với làm để người dân noi theo, hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước” – già Bling Hạnh bảo.

Chia sẻ theo một góc nhìn khác, già làng Bríu Pố – người có uy tín ở xã Lăng, huyện Tây Giang cho rằng, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của cán bộ, nhân dân địa phương, bộ mặt miền núi đã có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, nếu thẳng thắn nhìn nhận, cũng với nguồn lực đầu tư đó mà nhân dân nỗ lực hơn, đặc biệt là cán bộ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là “do dân, vì dân” thì miền núi chắc còn khởi sắc nhiều hơn.

“Để chủ trương, chính sách phát huy hiệu quả, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở phải nói đi đôi với làm, đừng nói một đàng làm một nẻo, như vậy sẽ có tội với dân. Dân mang tiếng được hỗ trợ nhưng không có “miếng”. Trường hợp này xảy ra nhiều rồi, vừa khiến dân bức xúc, mất lòng tin mà cán bộ cũng giảm uy tín” – già Bríu Pố nói.

Trong vai trò người có uy tín, già Bríu Pố khẳng định, những gì có thể làm được, nói được, tham gia được, bản thân sẽ cố gắng cùng cán bộ địa phương vận động nhân dân hưởng ứng, không để đồng tiền Nhà nước đầu tư cho miền núi bị lãng phí.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội