Giai đoạn 2 chương trình 10.000 sáng kiến: PC Quảng Nam tham gia 34 sáng kiến | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Giai đoạn 2 chương trình 10.000 sáng kiến: PC Quảng Nam tham gia 34 sáng kiến | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Tính đến đầu tháng 10.2022, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) có 34 sáng kiến tham gia giai đoạn 2 chương trình “10.000 sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động (từ ngày 1.6.2022 đến 30.9.2023).

Đề tài sáng kiến hệ thống cấp nước bổ sung tự động phục vụ công tác vệ sinh hotline đã được ứng dụng hiệu quảcủa PC Quảng Nam.
Đề tài sáng kiến hệ thống cấp nước bổ sung tự động phục vụ công tác vệ sinh hotline được PC Quảng Nam ứng dụng hiệu quả. Ảnh: T.L

Nhiều năm qua, PC Quảng Nam được đánh giá là một trong các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh. Cùng với đó là nhiều phong trào, cuộc thi ý tưởng trong các lĩnh vực công tác đạt kết quả tốt, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia với nhiều giải pháp, ý tưởng có chất lượng (ý tưởng chuyển đổi số, ý tưởng đổi mới sáng tạo công tác phát triển nguồn nhân lực…).

Tính đến đầu tháng 10.2022, toàn EVNCPC đã có 247 sáng kiến tham gia giai đoạn 2 chương trình “10.000 sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động”.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội