Giai đoạn 2017 – 2021, Duy Vinh có 115 hộ thoát nghèo bền vững | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Giai đoạn 2017 – 2021, Duy Vinh có 115 hộ thoát nghèo bền vững | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

(QNO) – Sáng nay 8.6, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại xã Duy Vinh (Duy Xuyên) theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm việc với xã Duy Vinh về giảm nghèo bền vững. Ảnh: D.L
Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm việc với xã Duy Vinh về chương trình giảm nghèo bền vững. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của UBND xã Duy Vinh, hiện nay xã có là 133 hộ nghèo (tỷ lệ 4,76%), hộ cận nghèo là 54 hộ (tỷ lệ 1,93%). 

Thực hiện Nghị quyết số 13, từ năm 2017 đến 2021, toàn xã có 115 hộ đăng ký và thoát nghèo bền vững, 93 hộ đăng ký và thoát cận nghèo bền vững. Duy Vinh đã thực hiện chính sách thưởng cho 113 hộ thoát nghèo số tiền 565 triệu đồng; thưởng cho cộng đồng thôn là 339 triệu đồng; hỗ trợ học phí hơn 177 triệu đồng; hỗ trợ lãi vay với số tiền hơn 778 triệu đồng.

Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh được đánh giá là một chính sách nhân văn, trợ giúp hộ nghèo đủ điều kiện thoát nghèo hiệu quả hơn.

Đoàn khảo sát tại nhà hộ thoát nghèo bền vững. Ảnh: D.L
Đoàn khảo sát tại nhà một hộ thoát nghèo bền vững. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đi khảo sát một số hộ nghèo, thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững và tái nghèo trên địa bàn xã Duy Vinh nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, từ đó đưa ra những đề xuất sát thực tiễn trong giai đoạn mới.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội