Giai đoạn 2019 – 2022, CRS hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng giúp đỡ trẻ khuyết tật Thăng Bình | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Giai đoạn 2019 – 2022, CRS hỗ trợ hơn 3,6 tỷ đồng giúp đỡ trẻ khuyết tật Thăng Bình | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 23.6, UBND huyện Thăng Bình và Tổ chức CRS họp tổng kết dự án “Em tỏa sáng”.

Từ năm 2010 đến nay, thông qua nguồn tài trợ từ Tổ chức Caritas Úc, Bộ Ngoại giao và thương mại Úc, Tổ chức CRS triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật tại 20/22 xã, thị trấn của Thăng Bình.

Riêng từ tháng 7.2019 đến tháng 6.2022, trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, Thăng Bình thành lập Ban quản lý dự án “Em tỏa sáng” và triển khai tại 5 xã Bình Quý, Bình Sa, Bình Lãnh, Bình Đào và Bình Hải. Theo đó, hỗ trợ về y tế, giáo dục, đào tạo nghề và sinh kế cho trẻ khuyết tật với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng.

Từ dự án, công tác giáo dục hòa nhập trở thành công việc thường xuyên và giáo viên các trường đã có kỹ năng dạy trẻ khuyết tật. Trẻ khuyết tật được khám sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm. Nhiều thanh thiếu niên khuyết tật được đào tạo nghề, đặc biệt dự án đã góp phần thành lập xưởng đào tạo hoa nghệ thuật…Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội