Giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên tại Nam Giang | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên tại Nam Giang | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 13/9, đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Đinh Văn Hươm – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và xã Cà Dy.

Quang cảnh buổi giám sát.
Quang cảnh cuộc giám sát. Ảnh: VĂN THỦY

Tổng diện tích đất nông nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang hơn 55.510ha; tổng diện tích đất lâm nghiệp 54.042ha, trong đó đất rừng sản xuất 3.337ha, đất rừng phòng hộ hơn 50.702ha và đất rừng đặc dụng 7,41ha. Tại xã Cà Dy, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 18.827ha, trong đó rừng đặc dụng 1.296ha, rừng phòng hộ 4.738ha và rừng sản xuất 12.736ha.

Hiện nay, Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 đã bãi bỏ, chưa có nghị quyết thay thế đã gây khó khăn trong việc hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Nam Giang được quản lý, bảo vệ tốt hơn.
Rừng tự nhiên ở Nam Giang được quản lý, bảo vệ tốt. Ảnh: VĂN THỦY

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang và xã Cà Dy kiến nghị tỉnh sớm thông qua Đề án quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 để chủ rừng, UBND các xã có cơ sở triển khai. Cần có quy định cụ thể về hồ sơ, hỗ trợ công cụ giám sát bằng công nghệ để giám sát, lưu trữ dữ liệu thông tin trong các đợt tuần tra, kiểm tra rừng của cộng đồng nhận khoán…

Đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền từ huyện đến xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đoàn giám sát cũng đề nghị Nam Giang tăng cường tuyên truyền để nhân dân nắm rõ các cơ chế, chính sách; đồng thời kiểm tra, rà soát diện tích rừng để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội