Hằng năm bố trí 46 tỷ đồng chi hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hằng năm bố trí 46 tỷ đồng chi hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh (khóa X) ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025, với kỳ vọng hoàn thành chỉ tiêu, tăng tỷ lệ che phủ rừng, chất lượng rừng và cải thiện mức sống, thu nhập của đối tượng tham gia bảo vệ rừng.

HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16. Ảnh: N.Đ
HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16. Ảnh: P.V

Theo phân tích của UBND tỉnh, đơn giá bảo vệ rừng trong các lưu vực thủy điện hiện nay ở mức hơn 600 nghìn đồng (đơn giá dịch vụ môi trường rừng năm 2022 là 718 nghìn đồng/ha/năm). Do đó việc hỗ trợ thêm đối với các khu vực ngoài lưu vực thủy điện chi trả dịch vụ môi trường rừng có đơn giá thấp nhằm đảm bảo mức tương đồng về hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Thực tế, kinh phí hỗ trợ cho người bảo vệ rừng khi sử dụng nguồn ngân sách trung ương để thực hiện bảo vệ rừng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của người lao động trong môi trường đặc thù (thường xuyên tuần tra và sống trong rừng, bảo vệ rừng phải đi tuần tra ở lại trong rừng từ 5-7 ngày/đợt, ít nhất 2 đợt/tháng). Vì vậy không thu hút được người dân tham gia bảo vệ rừng.

Với nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, hằng năm ngân sách tỉnh bố trí 46 tỷ đồng chi hỗ trợ bảo vệ rừng đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện theo đề án và tờ trình của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 16. Tổng diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện đề nghị hỗ trợ đơn giá để bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng hơn 132.925ha.

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT giải trình tại kỳ họp đối với các nội dung được UBND tỉnh giao soạn thảo. Ảnh: P.V
Ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT giải trình tại kỳ họp đối với các nội dung được UBND tỉnh giao soạn thảo. Ảnh: P.V

Giải trình trước HĐND tỉnh, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nói, nghị quyết chỉ chi hỗ trợ cho đối tượng nằm ngoài lưu vực thủy điện. Với 3 nội dung mức chi cụ thể: đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện đang thực hiện theo các chương trình, dự án của Trung ương có đơn giá thấp hơn 600 nghìn đồng/ha/năm thì được hỗ trợ đơn giá để đạt mức 600 nghìn đồng/ha/năm. Mức hỗ trợ này đã được lấy ý kiến từ nhiều cơ quan liên quan của Trung ương, của tỉnh.

Liên quan mức chi này, báo cáo với đại biểu HĐND tỉnh, ông Ngô Tấn thông tin, các chương trình, dự án của Trung ương đang hỗ trợ hiện nay gồm 4 mức: 100 nghìn đồng, 300 nghìn đồng, 400 nghìn đồng và 450 nghìn đồng. Còn đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện chưa triển khai theo các chương trình, dự án thì mức hỗ trợ đơn giá 600 nghìn đồng/ha/năm.

“Nội dung chi thứ hai là hỗ trợ 7% trên tổng kinh phí hỗ trợ đơn giá của tỉnh đối với các diện tích đang thực hiện khoán bảo vệ rừng, bảo vệ rừng và diện tích rừng tự nhiên chưa triển khai thực hiện theo các chương trình, dự án để quản lý, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán.

Và mức hỗ trợ 50 nghìn đồng/ha để lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng tự nhiên chưa thực hiện theo các chương trình, dự án. Trên cơ sở khối lượng lập hồ sơ này ngân sách tỉnh có cơ sở để chi” – ông Tấn giải trình.

Với nghị quyết vừa được HĐND tỉnh ban hành,
Với nghị quyết vừa được HĐND tỉnh ban hành sẽ góp phần tạo điều kiện cải thiện mức sống, thu nhập của lực lượng tham gia bảo vệ rừng. Ảnh: P.V

Ông Đinh Văn Hươm – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết, việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025 lần cần thiết.

Nghị quyết hướng đến nhiều mục tiêu thực tiễn đang đặt ra. Cụ thể: đảm bảo toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh được tổ chức quản lý, bảo vệ thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao trong thời gian đến, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, tỷ lệ che phủ rừng; tạo điều kiện cải thiện mức sống, thu nhập và thu hút người dân ở cộng đồng dân cư tham gia quản lý, bảo vệ rừng, góp phần nâng cao chất lượng rừng.

Tham gia thảo luận về nội dung này, đại biểu Phan Thị Thanh Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết, cơ quan soạn thảo đã rút kinh nghiệm từ việc bãi bõ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 nhằm thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

“Quy định tại nghị quyết là hỗ trợ đơn giá bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng cho đạt mức 600 nghìn đồng/ha/năm đối với diện tích rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện đang thực hiện theo các chương trình, dự án của Trung ương có đơn giá thấp hơn.

Tuy nhiên, nghị quyết không đặt vấn đề về nội dung mức chi. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị giao UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi hỗ trợ cho công tác này để các cơ sở dễ vận dụng thực hiện, nhất là trong thủ tục thanh quyết toán” – bà Thảo phát biểu.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội