HĐND tỉnh khảo sát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

HĐND tỉnh khảo sát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Hôm nay 9/1, đoàn giám sát của Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh khảo sát, làm việc với UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và các ngành, địa phương liên quan việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường của tỉnh.

Đoàn giám sát khảo sát hiện trạng một mỏ đá xin điều chỉnh quy hoạch khai thác tại Nam Trà My. Ảnh: T.C
Đoàn giám sát khảo sát hiện trạng một mỏ đá xin điều chỉnh quy hoạch khai thác tại Nam Trà My. Ảnh: T.C

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Đức – Trưởng Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại địa bàn các xã Trà Vân, Trà Don (Nam Trà My), Trà Giác, Trà Giang (Bắc Trà My) liên quan các điểm mỏ đang được đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đoàn công tác tập trung giám sát các nội dung liên quan tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My, Bắc Trà My; số mỏ đã được quy hoạch, đưa vào thăm dò khai thác, được cấp phép hoặc đưa vào quy hoạch nhưng không đảm bảo yêu cầu; việc đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chỉnh tọa độ, diện tích đối với các điểm mỏ không đảm bảo điều kiện.

Ngoài ra, các thành viên của đoàn cũng giám sát các vấn đề liên quan đến việc bổ sung các điểm mỏ khoảng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dưng thông thường bao gồm nhu cầu sử dụng trên địa bàn; sự cần thiết, cơ sở pháp lý để bổ sung quy hoạch, đánh giá hiện trạng và tác động đến đất rừng, rừng của từng điểm khảo sát; sự phù hợp với các quy hoạch khác.

Khảo sát tại một vị trí được đề xuất bổ sung quy hoạch khai thác cát sỏi. Ảnh: T.C
Khảo sát tại một vị trí được đề xuất bổ sung quy hoạch khai thác cát sỏi. Ảnh: T.C

Đoàn giám sát cũng đã lắng nghe nhiều kiến nghị, đề xuất từ chính quyền địa phương, các đơn vị khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn. Những ý kiến sẽ được Ban Kinh tế – ngân sách tổng hợp tham mưu HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đề nghị của UBND tỉnh trước đó.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội