Hoàn chỉnh các báo cáo về tài chính, đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hoàn chỉnh các báo cáo về tài chính, đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Chiều 22/12, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài chính và Sở KH-ĐT, giám sát các nội dung dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 29/12 tới. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh tham dự.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính và Sở KH&ĐT
Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính và Sở KH-ĐT.

Bốn báo cáo, tờ trình gồm: phương án phân bổ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thưởng vượt thu dự toán năm 2022; tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 2); quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu (Tiên Phước); tờ trình đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đã được các đại biểu góp ý và thông qua.

Theo Sở Tài chính, tổng nguồn Trung ương thưởng vượt thu dự toán năm 2022 sẽ được phân bổ là 318,8 tỷ đồng. Theo Sở KH-ĐT, số vốn phân bổ (đợt 2) khoảng hơn 90 tỷ đồng, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án “Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu (Tiên Phước) từ 19,81 tỷ đồng lên 22,58 tỷ đồng (tăng 2,77 tỷ đồng), thực hiện giai đoạn 2021 – 2024.

Kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án “Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi” và dự án “Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá An Hòa”.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu chỉ đạo phiên họp
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Sở Tài chính và Sở KH-ĐT cần hoàn thiện các báo cáo, về số liệu, hồ sơ, tính toán sự phù hợp trong bố trí vốn hay kéo dài thời gian thực hiện… theo các góp ý của các đại biểu. Ngoài ra, cần chuẩn bị kỹ nội dung giải trình trước đại biểu tại kỳ họp về các tờ trình, báo cáo đã được thông qua, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định và ban hành nghị quyết.Báo Quảng Nam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội