Hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ​​trong tháng 8.2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ​​trong tháng 8.2022 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Ngày 19.5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Công điện 431 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8.2022. Ảnh: Đ.Y

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn nhằm ổn định và phát triển thị trường lao động, đảm bảo đời sống an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn thành trong tháng 8.2022.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách còn hiệu lực của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

Trên cơ sở đó, khẩn trương tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, tổ chức thông tin, điều tiết kết nối cung – cầu lao động, đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội