Hoạt động Đoàn cần tiếp tục đổi mới và đi vào thực tiễn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hoạt động Đoàn cần tiếp tục đổi mới và đi vào thực tiễn | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022-2027). Nhiều đại biểu cho rằng, hoạt động Đoàn cần tiếp tục đổi mới và đi vào thực tiễn, giải quyết khó khăn tại cơ sở.

ĐVTN tham gia sửa chữa nhà cho các hộ thanh niên khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai. Ảnh THÁI CƯỜNG
ĐVTN tham gia sửa chữa nhà cho các hộ thanh niên khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai. Ảnh THÁI CƯỜNG

Anh Nguyễn Tấn Quốc – Cán bộ Huyện đoàn Quế Sơn cho rằng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX đã nhận định rõ những tồn tại hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong đó, nhận định về kinh phí hoạt động hạn hẹp như hiện nay đã dẫn đến chất lượng của phong trào có phần giảm sút. Một số cán bộ đoàn cơ sở hiện đã hết tuổi nhưng lại khó bố trí, sắp xếp vị trí công tác khác do không đủ tiêu chí về trình độ chuyên môn hoặc thiếu chỉ tiêu biên chế.

“Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều cán bộ, đoàn viên không mặn mà với hoạt động. Đoàn cần chú trọng phát huy các nguồn lực, công cụ, thiết chế của Đoàn, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành, tổ chức và xã hội hóa nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” – anh Quốc nhấn mạnh.

Anh Huỳnh Minh Phát – Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) cho rằng: Thời gian qua, dù Trung ương Đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tuy nhiên, các bạn trẻ chưa phải là chủ gia đình nên gặp nhiều khó khăn trong vay vốn. Do đó, phần lớn thanh thiếu niên đến nơi khác làm ăn. Số lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn vì thế cũng ít.

“Ngoài việc tìm cách tháo gỡ bất cập, khó khăn trong hoạt động của Đoàn, nhiệm kỳ tới cần tập trung vào những phần việc, phong trào cụ thể, sát với tình hình thực tế ở địa phương thì mới thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong đó, cần tập trung vào lĩnh vực kinh tế; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư phát triển sản xuất tại chỗ….” – anh Phát nói.

Anh Trương Đức Long – Cán bộ Thành đoàn Tam Kỳ cho rằng: Thế hệ trẻ hiện nay có nhiều khác biệt về phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn cán bộ đoàn chưa chú trọng kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên với nêu gương trong các hoạt động…

“Đoàn phải bám sát quan điểm lãnh đạo của Đảng; sáng tạo hơn để phong trào Đoàn phát triển có hiệu quả, từ đó có thể đồng hành, dẫn dắt, phát huy vai trò của lớp thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên. Mỗi cán bộ đoàn phải là người nêu gương, đóng vai trò tiên phong trong những việc khó, gian khổ, tích cực học tập…” – anh Long nói.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, anh Lê Quang Quỳnh cho rằng: Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà diễn ra trong những điều kiện thuận lợi và đã có những bước chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 và diễn biến phức tạp của thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình kinh tế, đời sống xã hội của tỉnh nói chung và công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan từ nhu cầu của thanh niên ngày càng cao và đa dạng; một số địa bàn vùng sâu, vùng xa hạn chế về điều kiện tự nhiên và xã hội gây ảnh hướng đến đời sống, việc làm của thanh niên và việc đầu tư nguồn lực cho công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội.

“Thực tiễn đó cho thấy, Đoàn cần tiếp tục đổi mới và đi vào thực tiễn, giải quyết khó khăn tại cơ sở. Các hoạt động của Đoàn đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, rộng khắp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu nhi. Cán bộ đoàn phải thường xuyên nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động của đoàn phải gắn với việc phát huy vai trò, chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho thanh niên” – anh Quỳnh nhấn mạnh.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội