Hội An hoàn thành đại hội Đoàn cấp cơ sở | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hội An hoàn thành đại hội Đoàn cấp cơ sở | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – TP.Hội An đã hoàn thành đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng tiến độ đề ra.

Đại hội đoàn cấp cơ sở ở TP.Hội An hoàn thành theo đúng tiến độ.
Đại hội Đoàn cơ sở ở TP.Hội An hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: QUỲNH VIỆT

Thành đoàn Hội An có 33 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và đến nay đều đã hoàn thành đại hội. Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, Chi đoàn Công an thành phố và Đoàn phường Tân An là 3 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm.

Bám sát hướng dẫn của Thành đoàn, các đơn vị chuẩn bị đại hội chu đáo; quy trình tổ chức đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy định, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Có 25 đơn vị bầu trực tiếp bí thư đoàn tại đại hội (75,76%).

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hội An nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7.2022.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội