Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam tổ chức phiên họp lần 2 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam tổ chức phiên họp lần 2 | BÁO QUẢNG NAM ONLINE


(QNO) – Sáng nay 14.4, Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp lần 2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: M.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: M.L

Phiên họp tập trung thảo luận và thông qua chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; cơ cấu tổ chức, thành phần nhân sự và các ban trực thuộc Hội đồng trường.

Phiên họp cũng định hướng các nội dung cho phiên họp thứ 3 như mở trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiếng dân tộc thiểu số; mở các ngành đào tạo mới trình độ đại học; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc từng vị trí việc làm của Trường Đại học Quảng Nam…

Biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp. Ảnh: M.L
Hội đồng trường biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp. Ảnh: M.L

Trước đó, UBND tỉnh công bố quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 14 thành viên và trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường cho TS. Vũ Đức Quảng.Nguồn: baoquangnam

Chính trị - Kinh tế - Xã hội